Strona Główna » Serwis podatkowy » Otrzymujesz 500+? Sprawdź, czy musisz je wykazać w deklaracji PIT

Otrzymujesz 500+? Sprawdź, czy musisz je wykazać w deklaracji PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 11:17:33

Funkcjonujący od niemal dwóch lat w Polsce tzw. „program 500+”  pozwala na uzyskanie środków pieniężnych w wysokości min. 500 zł na dzieci. Czy kwoty te wlicza się do dochodów? Czy trzeba wykazać je w rocznej deklaracji podatkowej? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Świadczenie 500 zł – dla kogo?

Komu konkretnie przysługuje świadczenie w wysokości minimum 500 zł? Mogą je otrzymać rodziny i osoby samotne, wychowujące dzieci poniżej 18. roku życia. Kwotę tę otrzyma każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Bardzo istotny jest również dochód na osobę w rodzinie. Jeśli wynosi on poniżej 800 zł  albo też 1200 zł (gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), to świadczenie 500 zł otrzyma także potomek pierwszy oraz jedynak.

Czy 500+ trzeba wpisać w PIT?

Wspomnianego świadczenia nie wlicza się do dochodów, tak więc jest ono zwolnione z opodatkowania i w związku z tym nie trzeba go wpisywać w roczne rozliczenie podatkowe. Nie ma ono także wypływu na wysokość kwoty wolnej od podatku, nie powoduje przejścia do drugiej skali podatkowej (czyli z 18 do 32%), jak również nie ogranicza prawa do rozliczania się wraz z dzieckiem.

Jednakże osoba posiadająca dziecko czy dzieci, gdy rozlicza PIT przez internet albo na formularzu papierowym, ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Należy mieć na uwadze, że zwrot otrzymany w wyniku takiego odliczenia podwyższa dochód rodziny. Osoby otrzymujące świadczenie 500+ już na pierwsze dziecko powinny więc dokładnie obliczyć wysokość dochodu, którą osiągną po skorzystaniu z owej ulgi. Może być bowiem tak, że dzięki uldze ich dochód zwiększy się i w związku z tym przekroczą próg dochodowy 800 zł albo też 1200 zł na osobę, uprawniający do otrzymywania 500 zł także na pierwszego potomka.

Jeśli więc z wyliczeń wynika, że dzięki skorzystaniu z ulgi stracisz prawo do świadczenia 500 zł już na dziecko pierwsze, rozlicz PIT online bez odliczenia ulgi prorodzinnej. W dłuższej perspektywie okaże się to po prostu bardziej opłacalne, aniżeli wysokość zwrotu ze wspomnianej ulgi.