Strona Główna » Serwis podatkowy » Polski Ład - wspólne rozliczenie małżonków

Polski Ład - wspólne rozliczenie małżonków

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-10 13:00:56

W poniższej publikacji wskazujemy największe zagrożenia oraz szanse związane z wspólnym rozliczeniem małżonków za 2022 r. Czy Polski Ład pozytywnie wpływa na rozliczenie par, które zdecydowały się na sformalizowanie swojego związku?

Spis Treści:

  1. Forma opodatkowania a możliwość wspólnego PIT
  2. Ułatwienia dla małżonków
  3. Małżonkowie zyskują podwójnie

Forma opodatkowania a możliwość wspólnego PIT

Co do zasady, ze wspólnego rozliczenia małżonków mogą skorzystać pary pozostające na zasadach ogólnych - składające deklaracje podatkowe PIT-36 oraz PIT-37. Ustawodawca nie ogranicza się jednak do wskazanego warunku, stawiając przed małżonkami dodatkowe przeszkody. Ze wspólnego rozliczenia będą mogły skorzystać pary, w których:

Jeden z małżonków zobowiązany jest do złożenia PIT 36L bądź prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
Istnieje rozdzielność majątkowa pomiędzy malżonkami.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że nie ma znaczenia czy jeden z małżonków aktywnie prowadzi działalność gospodarczą osiągając z niej przychody czy jego przedsiębiorstwo pozostaje w zawieszeniu. Istotny bowiem pozostaje sam fakt wyboru sposobu rozliczenia liniowego albo ryczałtowego (nie dotyczy najmu prywatnego).

Ułatwienia dla małżonków

W ramach Polskiego Ładu postawiono na uproszenie rozliczeń małżonków i umożliwienie przystąpienie do wspólnego PIT, nawet w sytuacji zawarcia związku małżeńskiego w trakcie roku. Przypomnieć należy, że przed wejściem w życie aktualnych reguł wspólnego rozliczenia, małżonkowie mogli rozliczyć wspólne zeznanie roczne wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok.

Od 2021 r. bez znaczenia pozostaje fakt sformalizowania związku w trakcie roku. Nowożeńcy chcący dokonać wspólnego rozliczenia za rok, w którym złożyli ślubowanie małżeńskie mogą tego dokonać choćby wstąpili we wspólność małżeńską w ostatnim dniu grudnia. Kluczowym bowiem są następujące czynniki:

  • Małżonków musi wiązać tzw. wspólność małżeńska (nie może istnieć między nimi rozdzielność majątkowa),
  • Muszą pozostawać w stanie współwłasności majątkowej (łącznej) do końca roku, którego ma dotyczyć rozliczenie wspólne.

Ponadto ustawodawca przewidział również ułatwienie dla owdowiałych partnerów, umożliwiając wspólne rozliczenie PIT ze zmarłym małżonkiem. Wdowa/wdowiec będą mogli tego dokonać za rok, w którym doszło do śmierci ich partnera.

Małżonkowie zyskują podwójnie

Wraz z początkiem 2022 roku, podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej (na zasadach ogólnych) mogą skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że każdy z małżonków może wykorzystać 30 000 zł dochodu wolnego od PIT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wspólne rozliczanie poszczególnych ulg i odliczeń również jawi się jako szczególnie opłacalne. Tytułem przykładu wskazać należy ulgę termomodernizacyjną, w ramach której nie ma przeszkód, aby z preferencji skorzystało dwóch domowników – np. współmałżonkowie w ramach rozliczenia wspólnego. W takiej sytuacji jednak – celem skorzystania z podwójnej wartości limitu (wynoszącego po 53 000 zł) – należy uważać na właściwe rozgraniczenie wydatków pomiędzy każdego z partnerów.

Szczególnie korzystne jest rozliczenie wspólne małżonków w sytuacji, gdy zarobki jednego z nich nie przekraczają kwoty 120 000 zł w skali roku, a drugi nie osiąga bieżących dochodów. W takim wypadku małżonkowi przysługuje przywilej skorzystania z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Może to znaleźć odzwierciedlenie w wypłatach wynagrodzenia w trakcie roku, o ile podatnik zadba o złożenie formularza PIT-2 swojemu płatnikowi.