Strona Główna » Serwis podatkowy » Automatyczne zeznania podatkowe

Automatyczne zeznania podatkowe

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-03 16:45:37

Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38 uzyskali możliwość skorzystania z tzw. automatycznej akceptacji zeznania podatkowego. Z czym wiąże się pozostawienie rozliczenia PIT w rękach Krajowej Administracji Skarbowej?

Spis Treści:

 1. Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy
 2. Udostępnienie wstępnie wypełnionego PIT – dla kogo?
 3. Udostępnienie wstępnie wypełnionego PIT – sposoby postępowania

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy

Automatyczne zeznania podatkowe to PIT wstępnie wypełniany przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji uzyskanych od płatnika podatku. Urząd Skarbowy wykorzystując platformę Twój e-PIT udostępnia automatycznie przygotowaną deklarację podatkową – PIT 37 oraz PIT 38. Zeznania roczne sporządzane są w oparciu o takie druki jak np. PIT-11, PIT-11A/PIT-40A czy PIT-8C.

Udostępnienie wstępnie wypełnionego PIT – dla kogo?

Wstępnie wypełniona deklaracja jest funkcjonalnością, z której mogą skorzystać wyłącznie podatnicy składający PIT 37 oraz PIT 38. Pierwszy z wymienionych formularzy dotyczy osób fizycznych, które osiągają wyłącznie przychody rozliczane za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy lub zleceniodawcy).

Z kolei PIT-38 służy do wykazania dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych, ujmujemy w nim przychody z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. opcje na akcje),
 • udziałów w spółkach,
 • walut wirtualnych (tzw. kryptowalut).

Udostępnienie wstępnie wypełnionego PIT – sposoby postępowania

Osoby, które chcą skorzystać z możliwości „złożenia” automatycznie przygotowanego PIT mają do wyboru cztery metody postępowania:

 • Niedokonanie akceptacji przygotowanego PIT – jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że przygotowana przez urząd skarbowy nie odpowiada informacjom, które sam naniósłby wypełniając deklarację może odrzucić wstępne zeznanie roczne. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia, gdy informacje przekazane przez płatnika (np. za pośrednictwem druku PIT-11) nie są zgodne z faktyczną wysokością naszych zarobków, zasiłków itp.
 • Akceptacja wstępnie wypełnionego PIT – w przypadku, gdy podatnik w wyniku analizy udostępnionego mu formularza uzna, że wszystkie informacje się zgadzają i jednocześnie nie chce uwzględnić dodatkowych ulg i odliczeń, może dokonać akceptacji, a następnie wysyłki PIT.
 • Akceptacja z modyfikacją PIT – wstępnie udostępnione zeznanie roczne również można zmienić poprzez np. wybranie rozliczenia wspólnego małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 • Brak działań – w przypadku niepodjęcia próby weryfikacji zeznania rocznego, PIT przygotowany przez administrację skarbową zostanie przyjęty do rozliczenia z dniem upływu ostatniego dnia terminu. W odniesieniu do deklaracji składanych za 2022 rok powinniśmy rozliczyć się najpóźniej do 2 maja 2023 roku.