Strona Główna » Serwis podatkowy » Niezbędne formalności po sprzedaży auta

Niezbędne formalności po sprzedaży auta

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 13:36:58

Sprzedaż samochodu to jedna z tych transakcji, która wymusza dopełnienie dodatkowych formalności i to zarówno przez osobę kupującą, jak i sprzedają auto. Warto zawczasu wiedzieć, jakie terminy i obowiązki nas czekają.

W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z naszym ubezpieczycielem. Od chwili podpisania umowy mamy 14 dni na poinformowanie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży auta. Dopóki tego nie uczynimy, obowiązek płacenia składki będzie spoczywał zarówno na sprzedającym, jak i nowym właścicielu pojazdu. Nie należy zwlekać z tą informacją również z tego powodu, że ewentualne szkody poniesione na skutek użytkowania nowego pojazdu, zostaną także przypisane do polisy OC sprzedającego, zamiast nowego właściciela.

Możemy też odzyskać część opłaconej składki OC ze niewykorzystany okres ubezpieczenia. W tym celu powinniśmy uzgodnić tę kwestię z nabywcą jeszcze przed podpisaniem umowy, ponieważ warunkiem zwrotu części składki jest kontynuacja umowy u tego samego ubezpieczyciela. Tymczasem nabywca ma prawo zmienić firmę ubezpieczeniową w terminie do 30 dni o daty nabycia pojazdu.

Kolejna formalność to zgłoszenie sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji. Oczywiście to nabywca ma obowiązek przerejestrowania auta, jednak dopóki tego nie zrobi, w urzędowych rejestrach będą funkcjonowały dane poprzedniego właściciela. Zgłaszając sprzedaż auta, zabezpieczamy się przed konsekwencjami ewentualnych wykroczeń nowego nabywcy pojazdu. Na zgłoszenie tego faktu mamy 30 dni. Jeśli tego nie zrobimy, nie zapłacimy w prawdzie żadnej kary, jednak w razie otrzymania cudzego mandatu i tak będziemy musieli wyjaśniać sprawę.

Sprzedaż auta wiąże się również z dopełnieniem obowiązku skarbowego. Skoro sprzedaliśmy samochód, to znaczy, że uzyskaliśmy dochód, w więc musimy zapłacić podatek. W tym celu należy wypełnić formularz PCC-3 lub PCC- 3A i dostarczyć go do właściwego urzędu skarbowego. Podobnie jak rozliczenie pit online, właściwy formularz PCC możemy wypełnić za pomocą aplikacji e-Deklaracje.