Strona Główna » Serwis podatkowy » Najważniejsze formularze podatkowe na potrzeby rozliczenia fiskalnego

Najważniejsze formularze podatkowe na potrzeby rozliczenia fiskalnego

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:19:55

Wybór właściwego formularza podatkowego niezmiennie pozostaje kluczowym elementem udanego rozliczenia podatkowego. Nawet w przypadku korzystania z zaawansowanego oprogramowania podatkowego podatnik powinien mieć pełną świadomość wymogów formalnych swojej specyficznej sytuacji podatkowej. Znajomość zastosowań podstawowych formularzy podatkowych stanowi niewątpliwie element takiej świadomości.

Niejednokrotnie w wyniku rewizji swoich dochodów w danym roku podatkowym podatnik może być postawionym wobec konieczności wyboru, a następnie wypełnienia kilku różnych formularzy zeznania podatkowego. Z uwagi na fakt, że jest to element o kluczowym znaczeniu dla poprawności relacji z fiskusem, prezentujemy poniżej krótkie charakterystyki kilku najbardziej podstawowych wzorów deklaracji podatkowych dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Deklaracja PIT 37

Ten typ zeznania podatkowego przygotowany został z myślą o najbardziej tradycyjnej formie wywiązywania sią się z obowiązku podatku dochodowego. Jest właściwym dokumentem w sytuacji, gdy dochody danego podatnika mają swe źródło w relacjach pracowniczych. PIT 37 online jest stosowną formułą dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej spełniających jakąkolwiek z następujących charakterystyk: zanotowane dochody w związku z umową o pracę, realizacja umowy o dzieło lub umowy zlecenia, korzystanie z zasiłków sygnowanych przez Fundusz Pracy, osiąganie dochodów z racji praw autorskich, pobór renty ewentualnie emerytury, pobór stypendium.

Deklaracja PIT 28

Przeznaczeniem PIT 28 online jest rozliczenie podatku ryczałtowego od tzw. dochodów ewidencjonowanych. Jest to formuła rozliczeniowa skierowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (pozarolniczą) oraz zawierających umowy w rodzaju najmu i innych tego rodzaju jednak rozliczanych jedynie w zakresie wynajmu prywatnego.

Deklaracja PIT 36

Zeznanie podatkowe PIT 36 podobnie jak PIT 37 odnosi się jedynie do przychodów kwalifikujących się do rozliczenia w zakresie skali podatkowej, a jest właściwe dla gospodarczej działalności oraz specjalnych działów rolnej produkcji, a także w razie pracy za granicą bez polskich pośredników i wynajmu nieruchomości.

Deklaracja PIT 38

Rozliczenie PIT 38 jest przeznaczony dla podatników czerpiących dochody z zasobów kapitałowych. Dotyczy to w głównej mierze osób odpłatnie zbywających takie zasoby (papiery wartościowe, instrumenty finansowe itp.) oraz nabyciu udziałów spółkach i spółdzielczych wkładów.