Strona Główna » Serwis podatkowy » Najpopularniejsze ulgi PIT

Najpopularniejsze ulgi PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 13:54:40

Coroczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym to czynność, a którą składa się wiele elementów. Formularz deklaracji skonstruowany jest z szeregu pól, których prawidłowe wypełnienie warunkuje możliwość skutecznego rozliczenia deklaracji PIT. Proces jej wypełniania jest prosty i nie zajmie więcej niż kilka chwil. W pierwszej kolejności należy wprowadzić swoje dane identyfikacyjne, następnie wskazać wysokość oraz źródła osiąganych przychodów.

Oprócz powyższych danych w deklaracji znajdują się specjalne miejsca , w których można wskazać wszystkie przysługujące Państwu tzw. ulgi PIT. Ulgi podatkowe są to regulowane przepisami prawa podatkowego zwolnienia, obniżki lub odliczenia określonych kwot, których celem jest obniżenie podstawy opodatkowania. Warto zagłębić się w ten temat, ponieważ co roku wiele osób z powodu zwykłej niewiedzy nie wykorzystuje przysługujących im ulg podatkowych.

Do najpopularniejszych ulg zaliczają się ulgi na internet oraz ulgi na dzieci. Oprócz nich bardzo często podatnicy korzystają z ulgi na darowizny (kult religijny, pożytek publiczny), ulga rehabilitacyjna, ulga na pomoc domową, ulga budowlana, ulga odsetkowa. Prawo do otrzymania ulgi musi być udokumentowane, a dokumenty te należy przechowywać przez określony w przepisach czas. W zależności od rodzaju przysługującej ulgi należy wskazać ją albo bezpośrednio w odpowiednim polu w deklaracji PIT albo poprzez wypełnienie i dołączenie do deklaracji załącznika. Przy wykorzystaniu programu do elektronicznego rozliczenia deklaracji nikt nie powinien mieć problemów zarówno z określeniem przysługujących mu ulg, jak i ich prawidłowym wskazaniu w rozliczeniu podatkowym