Strona Główna » Serwis podatkowy » Najniższa krajowa 2023 – wartość netto

Najniższa krajowa 2023 – wartość netto

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-09 16:08:44

Aż dwukrotnie w trakcie roku zyskają podatnicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę. Pierwsza podwyżka obowiązuje od 1 stycznia, zaś kolejna wejdzie w życie już z początkiem drugiego półrocza. W poniższej publikacji wskazujemy ile pracownicy otrzymają „na rękę” oraz kogo obowiązuje najniższa krajowa.

Spis Treści:

 1. Zmiany w PIT a wysokość wypłaty
 2. Minimalne wynagrodzenie za 2022 r.
 3. Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – dwie podwyżki najniższej płacy

Zmiany w PIT a wysokość wypłaty

W 2022 roku doszło do wprowadzenia zmian w prawie podatkowym, które wpływają na wartość naszego wynagrodzenia. Wśród najistotniejszych czynników rzutujących na kwotę wypłaty pracownika należy wyróżnić:

 • Podwyższenie pierwszego progu podatkowego – graniczną kwotą, do której zapłacimy najniższą stawkę PIT jest w 2022 roku kwota 120 000 zł. Do końca 2021 roku była to wartość 85 528 zł.
 • Zmiana podstawowej stawki PIT – podatnicy, których dochody mieszczą się w I progu podatkowym zapłacą stawkę PIT w wysokości 12%. W odniesieniu do rozliczenia za 2021 rok było to 17% podatku dochodowego dla osób na zasadach ogólnych.
 • Wyższa kwota wolna od podatku – kwota wolna od opodatkowania dla podatników na skali podatkowej doznała znaczącego podniesienia. Od początku 2022 roku wolne od PIT są dochody nieprzekraczające wartości 30 000 zł.

Jednym z kluczowych czynników niekorzystnie wpływających na wartość naszego wynagrodzenia netto (tzw. „na rękę”) jest zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Do końca 2021 roku mogliśmy odliczyć 7,75% podstawy wymiaru składki. Od początku 2022 roku podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych utracili takową możliwość, a ponadto zmienił się sposób naliczania składki (w 2022 roku wartość daniny jest ustalana na podstawie osiągniętego dochodu).

Minimalne wynagrodzenie za 2022 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku najniższa krajowa za pracę wynosiła 3 010 zł brutto, przy czym w odniesieniu do 2021 roku wiązało się z jej podniesieniem o 210 zł (za cały 2021 rok wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 2800 zł). Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w minionym 2022 roku wynosiła 19,70 zł brutto na godzinę. Podkreślenia wymaga, że minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie również do usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Na wysokość naszego wynagrodzenia mają znaczenie również takie czynniki jak np. odległość miejsca zamieszkania podatnika od miejscowości, w którym znajduje się jego zakład pracy. Dla pracownika, który mieszka w tym samym mieście, w którym świadczy pracę wartość netto najniższej krajowej za 2022 rok wynosiła ok. 2 400 zł netto.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – dwie podwyżki najniższej płacy

Wartość najniższej krajowej uległa zmianie od początku 2023 roku i uległa zmianie poprzez podwyższeniu o 390 zł brutto w stosunku do minionego roku. Obecny okres rozliczeniowy jest jednak przełomowym w tym zakresie, gdyż od początku drugiego półrocza dojdzie do kolejnej podwyżki względem pierwszych sześciu miesięcy. Najniższa krajowa w 2023 roku wynosić będzie:

 • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – 3 490 zł brutto,
 • Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 3 600 zł brutto.

Minimalna wartość stawki godzinowej kształtować się będzie w następujący sposób:

 • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – 22,80 zł brutto,
 • Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 23,50 zł brutto.

Podatnicy zarabiający najniższą krajową w wariancie zamieszkania w miejscu, gdzie zlokalizowany jest ich zakład pracy zarobią odpowiednio:

 • W I półroczu 2023 roku – ok. 2 700 zł netto,
 • W II półroczu 2023 roku – ok. 2 800 zł netto.

Szczegółowe wyliczenie pensji „na rękę” dla ww. przypadku zostało obliczone w publikacji pod adresem: Minimalne wynagrodzenie netto 2023.