Strona Główna » Serwis podatkowy » Minimalna składka zdrowotna w 2023

Minimalna składka zdrowotna

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-10 17:16:55

Polski Ład znacząco wpłynął na sposób ustalania składki zdrowotnej, uniemożliwiając wielu podatnikom odliczenie ubezpieczenie. Wraz z nowymi wskaźnikami na 2023 r. podwyżce uległa również minimalna wartość składki zdrowotnej.

Spis Treści:

  1. Sposób ustalania składki zdrowotnej
  2. Minimalna składka zdrowotna

Sposób ustalania składki zdrowotnej

Polski Ład to nie tylko program stanowiący szereg zmian podatkowych, ale w szczególności modyfikacja rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ustalanie składki zdrowotnej w oparciu o wartość przychodu/dochodu osiągniętego przez podatnika, dotkliwie zaczęło oddziaływać na rozliczenia przedsiębiorców. W zależności od przyjętej formy opodatkowania, danina ustalana jest w następujący sposób:

Skala podatkowa (zasady ogólne) - opodatkowanie dochodów (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) według stawek 12 oraz 32% (deklaracje PIT-36 oraz PIT-37). Podatnicy rozliczający się wedle domyślnej formy rozliczenia z fiskusem zobowiązani są do uiszczenia 9% składki zdrowotnej od dochodu.

Podatek liniowy - opodatkowanie jedną stawką 19% PIT niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Liniowcy są zobowiązani do odprowadzenia 4,9% składki zdrowotnej od przychodu pomniejszonego o koszty, jednakże nie przysługuje im możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku (30 000 zł). Przywilejem dla opisywanej grupy podatników jest natomiast możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania składek zdrowotnych w wymiarze 8 700 zł za 2022 r. (10 200 zł za 2023 r.).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - opodatkowanie przychodu (bez możliwości uwzględnienia kosztów). Ryczałtowcy są zobowiązani do odprowadzania składek zdrowotnych w sposób uzależniony od wysokości swoich przychodów oraz zastosowanie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia (więcej na ten temat w artykule pod adresem: Sposób ustalania składki zdrowotnej 2023). Obowiązek odprowadzania (zapłaty) składki zdrowotnej nie dotyczy przychodów osiąganych z najmu prywatnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą).

Minimalna składka zdrowotna

Mimo, że składka zdrowotna jest ustalana na podstawie osiągniętego przychodu/dochodu to jej minimalna wartość w 2022 roku nie mogła wynieść mniej aniżeli 270,90 zł. Na jakiej podstawie ustalany dolny próg kwotowy? Wskaźnikiem służącym osiągnięciu wskazanej wartości jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy zauważyć, że przez cały 2022 rok najniższa krajowa wynosiła 3 010 zł. Ustawodawca postanowił w oparciu o kwotę minimalnej płacy wyznaczyć minimalną składkę zdrowotną jako 9% od tej wartości.

Oznacza to, że w związku z dwukrotnie dokonywaną podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku podatnicy zapłacą składkę zdrowotną w wymiarze nie mniejszym aniżeli:

314,10 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku (9% * 3 490 zł brutto);

324 zł w okresie od 1 lipca do końca 2023 roku (9% * 3 600 zł brutto).