Strona Główna » Serwis podatkowy » Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2023 r.

Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2023 r.

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-09-06 12:48:19

Od początku 2022 roku doszło do wielu modyfikacji systemu prawa podatkowego, które gruntownie wpływa na sposób rozliczeń podatników. Jednymi z największych zmian są kwestie związane z wysokością kwoty zmniejszającej podatek.

Spis Treści:

 1. Kwota zmniejszająca podatek za 2021
 2. Kwota zmniejszająca podatek od lipca 2022
 3. Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek?
 4. Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie z kilkoma płatnikami 2023

Kwota zmniejszająca podatek za 2021

Kwota zmniejszająca podatek przyczynia się do obniżenia wartości PIT odprowadzanego do urzędu skarbowego. Co do zasady, do jej uwzględnienia dochodzi proporcjonalnie w skali roku – na etapie uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W sytuacji gdy podatnik rozlicza się za pośrednictwem jednego płatnika (np. pracodawcy), wartość kwoty zmniejszającej podatek jest ustalana w proporcji 1/12. O ile wartość kwoty zmniejszającej podatek w skali miesięcznej w 2021 r. była stosunkowo niewielka (nie przekraczała 45 zł), o tyle wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu obecnie osiągnęła pułap 300 zł. Jest to wynik tego, że w 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi w skali rocznej 3600 zł, zaś w rozliczeniach miesięcznych, gdzie zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana proporcjonalnie (3600 zł/12 = 300 zł) jest to kwota znacząco pomniejszająca wartość odprowadzanej przez nas zaliczki PIT.

Kwota zmniejszająca podatek od lipca 2022

Podstawą do ustalenia wartości zmniejszającej podatek jest kwota wolna – wynosząca od 1 stycznia 2022 r. aż 30 000 zł – oraz stawka PIT, która wraz z drugim półroczem została obniżona o 5% w stosunku do dochodów nieprzekraczających 120 000 zł rocznie (z 17% do 12%). W oparciu o podane wskaźniki podatkowe kwota zmniejszająca podatek jest równa 300 zł w skali miesiąca.

Uwaga! Ścisłe powiązanie konstrukcji kwoty zmniejszającej podatek sprawia, że znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Uprawnionymi będą zatem podatnicy składający deklaracje PIT-36 oraz PIT-37.

Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek?

 1. Kwota wolna od podatku * stawka podatku PIT = roczna wartość kwoty zmniejszającej podatek
  30 000 zł*12% = 3 600 zł
 2. Roczna wartość kwoty zmniejszającej podatek/ilość miesięcy = miesięczna wysokość kwoty zmniejszającej podatek
  3 600 zł/12 = 300 zł
Uwaga! Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku roczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5100 zł co oznacza, że miesięcznie była to wartość 425 zł. W wyniku zmiany stawki PIT dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł, doszło do proporcjonalnego obniżenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie z kilkoma płatnikami 2023

Nie wszystkie zmiany, które sygnowane są pod szyldem Polskiego Ładu weszły w życie w 2022 roku. Wśród modyfikacji systemu podatkowego obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. znajdują się miedzy innymi szczególne zasady ustalania kwoty zmniejszającej podatek dla części podatników – osób rozliczających się z kilkoma pracodawcami. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, osoby zatrudnione mogą złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia podatku w następujący sposób:

 • 1/12 rocznej wartości zmniejszającej PIT (300 zł) – jeśli rozliczenie następuje za pośrednictwem jednego płatnika,
 • 1/24 rocznej wartości zmniejszającej PIT (150 zł) – jeśli rozliczenie następuje za pośrednictwem dwóch płatników,
 • 1/36 rocznej wartości zmniejszającej PIT (100 zł) jeśli rozliczenie następuje za pośrednictwem trzech płatników.

Przykładowy sposób rozliczenia PIT za 2023 r. w przypadku podatnika osiągającego przychody za pośrednictwem kilku płatników znajdziesz w artykule pod adresem: Polski Ład - umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023.