Strona Główna » Serwis podatkowy » Przegląd najbardziej popularnych formularzy PIT

Przegląd najbardziej popularnych formularzy PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 08:36:19

Pierwszym krokiem ku udanemu rocznemu rozliczeniu z fiskusem jest wybór właściwego formularza PIT. Jednymi z najczęściej spotykanych są PIT 37, PIT 36, PIT 28 oraz PIT 38.

Podstawową decyzją podatnika przed przystąpieniem do pracy nad deklaracja podatkową jest decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego dla jego sytuacji podatkowej formularza PIT. W efekcie przeglądu obowiązków podatkowych, którym w danym roku podatkowym podlega podatnik, może również się okazać, iż niezbędne będzie wypełnienie kilku różnych deklaracji. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze cechy czterech wspominanych formularzy PIT dla celów wstępnego rozstrzygnięcia, któremu (którym) z nich podatnik powinien poświęcić więcej uwagi przed ostateczną decyzją.

PIT 37

Najbardziej podstawowa sytuacja podatkowa to taka, w której dochody wynikają ze stosunków pracowniczych. Odpowiednią dla niej jest deklaracja PIT 37. Przystępując do wypełnienia PIT 37 online podatnik może być pewien właściwego wyboru, jeżeli na terenie RP spełnia któryś z następujących warunków: pozyskuje dochody w oparciu o umowę o pracę, o dzieło lub umowę zlecenie; otrzymuje zasiłek z Funduszu Pracy; otrzymuje dochody z praw autorskich; pobiera rentę lub emeryturę; pobiera stypendium.

PIT 36

PIT 36 online powinni wybrać podatnicy korzystający z następujących źródeł dochodów: pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana na ogólnych zasadach, praca za granicą bez polskich pośredników, wynajem nieruchomości opodatkowany na ogólnych zasadach, dział specjalny produkcji rolnej opodatkowany na ogólnych zasadach. Deklaracja ta dotyczy tylko przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, która aktualnie wynosi 18% i 32%.

PIT 28

PIT 28 online adresowany jest do podatników, których obejmuje podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umów dzierżawy, najmu, poddzierżawy, podnajmu, itp. umów zryczałtowanych rozliczanych poza działalnością gospodarczą, czyli tzw. wynajmu prywatnego. Deklaracja PIT 28 dotyczy podatników, którzy uprzednio złożyli pisemne oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania.

PIT 38

PIT 38 to dokument odpowiedni dla podatników, których źródła dochodów wywodzą się z wartości kapitałowych. W szczególności mowa tu odpłatnym zbyciu (udziałów w spółkach, papierów wartościowych innego rodzaju, papierów wartościowych pożyczonych, instrumentów finansowych pochodnych i realizacji praw z nich wynikających) oraz objęciu udziałów spółkach lub wkładów w spółdzielniach.