Strona Główna » Serwis podatkowy » Kiedy sięgnąć po PIT 36 online?

Kiedy sięgnąć po PIT 36 online?

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-01-12 14:15:35

PIT 36 online obok PIT 28 online i PIT 37 online jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy w aplikacjach podatkowych.

Formularz PIT 36 w programach PIT 2022 online wybierają osoby, które w danym roku podatkowym prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wybierają ten formularz również osoby, które uzyskały przychody:

 • z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy (lub podobnych umów) opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • z krajowych źródeł, od których samodzielnie musiały odprowadzać zaliczki na podatek,
 • z zagranicznych źródeł, lecz bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z pozostałych źródeł, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, od których ani podatnik, ani płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek.

 W przypadku rozliczania PIT 36 należy pamiętać o przepisach dotyczących łączenia przychodów. Jeśli podatnik uzyskuje inne przychody poza tymi opodatkowanymi wedle wspomnianych zasad, powinien złożyć dwie różne deklaracje (PIT 36 + deklarację wymaganą dla innych rodzajów przychodów). Jednak użycie PIT 36 będzie błędne w przypadku:

 • spółki, w której wspólnik podatnika rozlicza się według ryczałtu ewidencjonowanego - w ramach spółki wszyscy wspólnicy muszą się rozliczać ryczałtem, jeśli zadeklarowano stosowanie tej formy opodatkowania.
 • gdy podatnik prowadzi spółkę i rozlicza się w jej ramach według podatku liniowego, a przychody indywidualne poza spółką chciałby rozliczyć według skali; nie można też prywatnie rozliczać się liniowo a w spółce być opodatkowanym na zasadach ogólnych - opodatkowanie liniowe odnosi do wszystkich form prowadzenia działalności objętych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Wypełniając PIT online, należy wybrać PIT 36 także w następujących przypadkach:

 • rozliczanie straty z lat poprzednich ze źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych,
 • rozliczanie podatku z małżonkiem (obowiązuje warunek wykluczenia podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego u obu małżonków),
 • rozliczanie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (przy samotnym wychowywaniu dziecka i spełnieniu warunków do rozliczania się na tej deklaracji),
 • doliczanie dochodów małoletnich dzieci do dochodów podatnika,
 • rozliczanie bezpośredniego zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy z zagranicy,
 • likwidacja działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólny zasadach w ciągu roku podatkowego,
 • na wniosek cudzoziemców, po spełnieniu przez nich szeregu warunków.