Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak rozliczyć przychód z prywatnych inwestycji?

Jak rozliczyć przychód z prywatnych inwestycji?

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 13:38:13

Wielkimi krokami zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Jeśli wszystkie nasze dochody uzyskujemy za pośrednictwem płatnika, to zasadniczo nie powinniśmy mieć większych problemów z wypełnieniem deklaracji podatkowej.

Statystyczny Kowalski wybierze formularz PIT-37 i wypełni go sam lub wspólnie z małżonkiem. Jeśli jednak należymy to tych zaradnych osób, które lubią pomnożyć własny kapitał na przykład inwestując na giełdzie, będziemy musieli dodatkowo złożyć deklarację PIT-38. Jest to formularz dla osób, które prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi lub zarobiły zbywając udziały w spółkach.

Zazwyczaj podobnych transakcji nie dokonuje się osobiście, ale za pośrednictwem biura maklerskiego, które obsługuje nasz rachunek inwestycyjny. Toteż każdy przedsiębiorczy podatnik, który taki rachunek posiada, powinien otrzymać od biura maklerskiego druk PIT-8C. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje o zyskach i stratach, jakie wykazaliśmy w ciągu roku podatkowego, obracając naszymi pieniędzmi. Uwaga, w przypadku pit 38 małżonkowie rozliczają się osobno, każdy ze swojego przychodu.

W sytuacji, gdy nabyliśmy udziały w spółce, posiadającej osobowość prawną, nie musimy składać deklaracji podatkowej dopóki ich nie sprzedamy. Dopiero sprzedaż generuje konkretny przychód, z którego należy się rozliczyć z fiskusem. W przypadku papierów wartościowych, w pozycji 21 formularza PIT-38 uwzględniamy zarówno koszty nabycia akcji, które sprzedajemy, jak i pozostałe koszty uzyskania przychodu, związane bezpośrednio transakcją, na przykład zapłacone prowizje lub odsetki od kredytów. Dochód ze zbycia papierów wartościowych opodatkowany jest stałą stawką, która wynosi 19%.

Tradycyjnie rozliczenia należy dokonać w terminie do 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskaliśmy dochód. Zeznanie podatkowe możemy złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem internetu. Formularz PIT-38 w formie elektronicznej możemy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów lub komercyjnego portalu podatkowego. Zwróćmy jednak uwagę, czy deklaracja jest aktualna na dany rok podatkowy.