Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak rozliczyć PIT przez internet skutecznie w przypadku, gdy wysłana już deklaracja była obarczona b

Jak rozliczyć PIT przez internet skutecznie w przypadku, gdy wysłana już deklaracja była obarczona błedami

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:06:19

Przystępując do PIT rozliczenie online i zachowując minimum przytomności umysłu mamy stosunkowo małą szansę popełnienia poważnego błędu w naszej deklaracji. Jeśli jednak pomimo wszystko zawiedliśmy — nie ma powodu do zmartwienia, każdy podatnik ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego.

Ustawa o PIT gwarantuje możliwość dokonania korekty zeznania rocznego w każdych okolicznościach pod warunkiem, że elementy, które korygujemy, nie są aktualnie przedmiotem kontroli podatkowej/postępowania podatkowego. Konsekwencją takiego sformułowania jest z jednej strony brak jakichkolwiek skutków prawnych korekty dotyczącej przedmiotów kontroli podatkowej/postępowania podatkowego, z drugiej możliwość korygowania elementów spornych deklaracji po zakończeniu procedur sprawdzających.Wysłany PIT rozliczenie online co do zasady może być korygowany bez limitu czasu, jaki upłynął od jego przekazania urzędowi. Z uwagi jednak na względy praktyczne korekta może być dla podatnika korzystna jedynie w czasie pięciu lat od końca roku, w którym należało uregulować podatek z niej wynikający. Po tym czasie następuje przedawnienie deklaracji podatkowej. Co do samej korekty, to służy ona zazwyczaj klaryfikacji ewentualnej niezgodności rzeczywistych zobowiązań podatkowych podatnika z kwotą faktycznie przekazaną organom podatkowym jako PIT. Za błędem w deklaracji stoi zazwyczaj tego rodzaju niezgodność. W praktyce może to oznaczać zadeklarowanie mniejszych od zaistniałych dochodów lub też w nieuzasadniony sposób wygórowanych kosztów uzyskania. Złożenie korekty w takiej sytuacji zabezpieczy podatnika przed odpowiedzialnością karną skarbową.Jak rozliczyć PIT przez Internet, jeśli jest to korekta zeznania? Analogicznie do pierwotnego rozliczenia. Korekta zeznania podatkowego jest w gruncie rzeczy kolejną wersją deklaracji podatkowej na konkretny rok podatkowy. Zazwyczaj jest to ostatni zakończony rok podatkowy, nie należy jednak zapominać o tym, że istnieje możliwość korygowania deklaracji złożonych nawet przed kilku laty. Korekta deklaracji podatkowej w formie PIT rozliczenie online w przypadku zakończonej sukcesem przesyłki do urzędu skarbowego powinna przynieść nam w odpowiedzi Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (procedura jest identyczna w przypadku właściwej deklaracji). Ponieważ korekta z reguły zmienia kwotę należnego podatku, należy zawsze pamiętać o opłaceniu ewentualnej niedopłaty PIT, jaka zaistniała w jej efekcie.