Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak rozliczyć PIT przez internet i nie popełnić błędu

Jak rozliczyć PIT przez internet i nie popełnić błędu

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 08:39:17

PIT rozliczenie online, z uwagi na automatyzację obliczeń, pozwala ustrzec się przed najbardziej oczywistymi omyłkami — wciąż jednak pozostawia podatnikowi możliwość popełnienia w deklaracji wielu popularnych błędów.

Najbardziej powszechne błędy w PIT i sposoby zabezpieczenia się przed nimi.

  • Najczęstszymi błędami spotykanymi w deklaracji są błędy obliczeniowe — z reguły dotyczą nieprawidłowości w zaokrągleniach podstawy obliczenia podatku oraz kwoty podatku do zapłaty. PIT rozliczenie online jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na zaradzenie tego rodzaju pomyłkom.
  • Brak podpisu — jeżeli składasz deklarację w formie tradycyjnego, papierowego dokumentu, brak podpisu traktowany jest jako błąd formalny wymagający uzupełnienia. W przypadku, gdy brak nie zostanie uzupełniony, deklaracja nie będzie miała skutków prawnych.
  • Brak kontroli nad wartością składek zdrowotnych oraz ZUS (ich suma limituje kwotę wpisywaną jako przysługującą do zwrotu) u podatników korzystających w związku z ulgą na dzieci ze zwrotu jej części. W przypadku, gdy podatnik nie płaci składek ZUS/zdrowotnych nie może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi.
  • Niewłaściwe odliczenie ulgi od dochodu na Internet (ten błąd jest możliwy do popełnienia nawet w przypadku użycia PIT rozliczenie online — warto więc zwrócić nań uwagę). Małżonkowie, których niezależnie dotyczy limit 760 zł nie mogą na podstawie sumy wykazanej w fakturach zastosować odliczenia podwójnie — dla każdego z nich. Nie jest możliwym odjęcie od dochodów jednego i drugiego z małżonków łącznych wydatków na Internet. Nie można także podwajać ulgi w przypadku wspólnego rozliczenia. Na koniec, należy podkreślić konieczność posiadania prawidłowo wypełnionych faktur na wskazaną kwotę. Warto zatroszczyć się o to, by faktury potwierdzające wydatki na Internet były wystawione na dane personalne obojga małżonków, ponieważ wedle organów podatkowych odliczenie może być dokonane jedynie prze osobę wyszczególnioną w tym dokumencie i obciążoną kosztami w nim zawartymi.
  • Brak wszystkich danych identyfikacyjnych w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik ma do dyspozycji kilka środków zabezpieczających przed koniecznością udania się do Urzędu Skarbowego w celu ich uzupełnienia — tak jak rozliczyć PIT przez Internet lub zrobić to za pomocą odpowiedniego programu.
  • Podatnik nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego (PIT rozliczenie online ani żadna inna postać deklaracji nie będzie wymagana), gdy nie prowadzi działalności gospodarczej, nie miał żadnych przychodów lub uzyskiwał jedynie przychody zwolnione z podatku.