Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak rozliczyć PIT 2019 - ulgi podatkowe: darowizna na cele pożytku publicznego

Jak rozliczyć PIT 2019 - ulgi podatkowe: darowizna na cele pożytku publicznego

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 11:50:07

W katalogu dostępnych, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, ulg podatkowych, istotne miejsce zajmuje odliczenie związane z przeprowadzonymi w czasie roku darowiznami na cele pożytku publicznego. Epit 2020 nie stanowi w tej kwestii wyjątku.

Udostępnione podatnikom na potrzeby rozliczenia PIT ulgi podatkowe to wyraz polityki społecznej naszego ustawodawcy, co w rezultacie oznacza, że korzystanie z dostępnych ulg jest nie tylko wyrazem oszczędności podatnika, ale także jego działalnością prospołeczną. Epity 2020 umożliwiają skorzystanie z szeregu ulg i zwolnień podatkowych, jednak prospołeczny charakter najbardziej widoczny jest w przypadku ulgi przysługującej osobom przekazującym datki na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego.

PIT 2020 daje możliwość przeprowadzenia odliczenia wszystkich skierowanych do organizacji realizujących cele pożytku publicznego darowizn, które miały miejsce w roku 2020. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że organizacje, którym przekazane darowizny mają podlegać odliczeniu, muszą spełniać określone w odpowiednich przepisach warunki. Chodzi o przepisy dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu w naszym kraju bądź też odpowiednie przepisy europejskie (EU, EOG). Należy także mieć na uwadze maksymalną wartość odliczenia, która wynosi sześć procent wykazanego przez podatnika dochodu.

Z uwagi na fakt, że epit daje możliwość dokonania rozliczenia w ramach jednej i tej samej deklaracji podatkowej darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego, jak i przekazania jednego procenta od PIT dla wybranej organizacji o statusie pożytku publicznego – trzeba wyraźnie powiedzieć, że procedury te są od siebie całkowicie niezależne. Nie wpływają one na siebie w żaden sposób i wzajemnie nie ograniczają swoich limitów.

W normalnych okolicznościach podstawowe rozliczenie e-pity całkowicie wystarcza, by rozliczyć darowiznę na cele pożytku publicznego. Jednakże należy pamiętać, iż przepisy wymagają od podatnika w takiej sytuacji złożenia łącznie z deklaracją podatkową druku PIT/O, który stanowi rodzaj raportu dotyczącego darowizny. Powinien on zawierać następujące informacje: wartość darowizny, dane obdarowanej jednostki, poziom zastosowanego odliczenia podatkowego. Dokumentem wymaganym od podatnika jest ponadto dowód wpłaty lub wykonania przelewu bankowego na konto wskazanej organizacji. Jeżeli darowizna miała charakter darowizny w naturze – dodatkowo wymagane jest poświadczenie przyjęcia darowizny oraz określenie jej wartości.