Strona Główna » Serwis podatkowy » Dojeżdżasz do pracy? Odlicz koszty dojazdu w rozliczeniu PIT

Dojeżdżasz do pracy? Odlicz koszty dojazdu w rozliczeniu PIT

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-12-02 16:04:00

Osoby, które dojeżdżają do miejsca pracy z innej miejscowości, mają możliwość wykazania dojazdów jako kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji podatkowej. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Spis Treści:

  1.  Koszty uzyskania przychodu
  2. Wykaż dojazdy w deklaracji PIT                                           

 Koszty uzyskania przychodu

Wykonując roczne rozliczenie PIT online, podatnik może wykazać zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania. Mogą to być wspomniane wyżej opłaty za przejazdy publicznym transportem, czyli bilety na autobus czy pociąg. Warunkiem, który trzeba spełnić, jest dojazd do firmy, której siedziba mieści się poza miejscem zamieszkania podatnika. W przypadku tym można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, które pracodawca co miesiąc odliczy od wypłaty danego podatnika i w formie zryczałtowanej przekaże skarbówce waz z zaliczkami na podatek dochodowy.

Warto również wspomnieć o tym, że koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o pracę mogą odpowiednio wynosić:

  • w przypadku pracownika miejscowego - 250 zł miesięcznie; 
  • w przypadku pracownika dojeżdżającego - 300 zł miesięcznie;

 

Dodatkowo, należy przy tym zaznaczyć, że za 2021 rok koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć kwoty:

  • 3000 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu - jeżeli pracownik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej;
  • 3600 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu jednej umowy;
  • 4500 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu - jeżeli pracownik jednocześnie uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej;
  • 5400 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu wielu umów.

Wykaż dojazdy w deklaracji PIT                                           

W jaki sposób wykazać dojazdy do miejsca pracy w rocznej deklaracji podatkowej? Podatnicy chcący to zrobić powinni wpisać daną kwotę w odpowiednią rubrykę w swym rozliczeniu PIT. Jaka to kwota? Jej wysokość znaleźć można w informacji o dochodach PIT-11, którą każdy płatnik ma obowiązek dostarczyć swemu pracownikowi do końca lutego danego roku podatkowego.

Osoba chcąca odliczyć koszty dojazdów w zeznaniu PIT, musi spełnić jeszcze kilka innych warunków. Musi być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca nie może też w żaden sposób zwracać swemu pracownikowi pieniędzy za dojazdy. Jeśli to robi, to niestety podatnik nie może odliczyć dojazdów w formularzu PIT. Ważny jest również sam środek transportu – musi to być koniecznie komunikacja publiczna, to znaczy autobus, pociąg, tramwaj a nawet prom. Należy również posiadać dokumenty potwierdzające dojazdy do pracy z innej miejscowości, czyli okresowe bilety imienne, bowiem w żadnym wypadku nie mogą to być zwykłe jednorazowe bilety.