Strona Główna » Serwis podatkowy » Deklaracja PIT do korekty

Deklaracja PIT do korekty

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:55:24

Nie zawsze jesteśmy pewni, czy nasze roczne rozliczenie pit jest precyzyjne. Nawet jeśli nie mamy czasu tego zweryfikować, nie odkładajmy dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego po ustawowym terminie.

Może się zdarzyć, że do ostatniego dnia nie zebraliśmy wszystkich danych potrzebnych do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Jesteśmy bardzo zajęci inną bardzo ważną sprawą i brakuje nam czasu na dokładne sprawdzenie i przygotowanie rozliczenia za ubiegły rok, a termin składania deklaracji właśnie mija. Program do rozliczania pit (rozlicz pit online) obliczy nam podatek, ale pod warunkiem, że wprowadzimy poprawne dane. Czy powinniśmy odłożyć wysłanie deklaracji podatkowych na później?

Lepiej jest złożyć deklarację z błędami niż po terminie przewidzianym w ustawie o pit lub nie złożyć jej wcale. Jeśli deklaracja jest złożona, to chociaż zawiera błędy, niedokładnie dane dotyczące przedmiotu opodatkowania,  podatnik nie może zostać ukarany przez organ skarbowy za niezłożenie deklaracji podatkowej lub za nieterminowe jej złożenie.

Natomiast zauważone po złożeniu rozliczenia błędy podatnik może wyeliminować w powtórnie złożonej deklaracji korygującej. Aby złożenie korekty było uznane za prawidłowe, wymagane jest dopełnienie dodatkowych warunków. Należy niezwłocznie zapłacić uszczuploną należność podatkową i złożyć na druku ORD-ZU uzasadnienie, jaka jest przyczyna korekty. Od 2019 roku, zgodnie z nowymi zasadami, nie będzie już obowiązku uzasadniania złożenia deklaracji korygującej. W związku z tym nie trzeba będzie dołączać do deklaracji korygującej druku ORD-ZU, chociaż pozostanie fakultatywnie  możliwość  uzasadnienia przyczyny korekty.

Jeśli zdążymy złożyć korektę przed upływem terminu zapłaty podatku, a będziemy musieli dopłacić różnicę podatku, to nie naliczą się nam odsetki za zwłokę. Złożenie korekty zeznania po czasie, ale w jak najszybszym terminie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Natomiast odsetki  za zwłokę od ewentualnych zaległości będą znacznie mniejsze, a nawet mogą nie być należne. Ordynacja Podatkowa przewiduje bowiem, że odsetek za zwłokę nie pobiera się, jeśli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pocztowej za list polecony. Przy naliczaniu odsetek za zwłokę samodzielna korekta powoduje, że odsetki będą zmniejszone do 75% wartości odsetek podstawowych. Jeśli np. odsetki za zwłokę wynoszą 8%, to złożenie samodzielnie korygującej deklaracji podatkowej spowoduje, że będą obniżone do 6%. Od 1 stycznia 2019 roku przewidziana jest możliwość obniżenia stawki o 50% stawki podstawowej (po spełnieniu określonych warunków).