Strona Główna » Serwis podatkowy » Czy trzeba rozliczać w formularzu PIT stypendium sportowe lub naukowe?

Czy trzeba rozliczać w formularzu PIT stypendium sportowe lub naukowe?

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-12-23 13:01:00

Wielu uczniów, studentów i doktorantów otrzymuje w szkole czy na uczelni stypendia naukowe lub sportowe. Czy powinni je wykazać w rocznej deklaracji podatkowej? W niektórych przypadkach jest to obowiązkowe, w innych – niekoniecznie. W poniższym artykule rozwijamy ten temat dokładniej.

Spis Treści:

  1. Obowiązek wykazania stypendium w deklaracji podatkowej
  2. Rozliczanie stypendium w formularzu PIT
  3. Zwolnienie z podatku

Obowiązek wykazania stypendium w deklaracji podatkowej

Kto powinien wskazać otrzymywane stypendium, składając rozliczenie PIT online albo też tradycyjnie, dostarczając je osobiście do Urzędu Skarbowego? Powinny to przede wszystkim zrobić osoby, które otrzymały świadczenie o określonej wysokości. Kwota stypendium jest bowiem najistotniejszym kryterium, które decyduje o tym, czy należy je wykazać w zeznaniu, czy też nie. Kwotą graniczną jest 3.800 zł – osoby, które otrzymały świadczenia poniżej tej wysokości, nie muszą wpisywać stypendium do deklaracji. Ważna jest także informacja o tym, czy źródłem stypendium jest uchwała samorządu albo pozarządowej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli tak, to świadczenie należy wpisać do zeznania. Co istotne, rozliczyć trzeba jedynie nadwyżkę stypendium, to znaczy całą kwotę powyżej 3.800 zł.

Rozliczanie stypendium w formularzu PIT

Podstawą do rozliczenia stypendium sportowego albo naukowego jest druk PIT-11, który wypłacający pieniądze musi przesłać podatnikowi do końca lutego. Na podstawie tej informacji stypendysta wypełnia PIT-37, który należy złożyć w skarbówce do do końca kwietnia następnego roku podatkowego.  Trzeba pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji – przekroczenie owej daty skutkować może bowiem poważnymi konsekwencjami ze strony fiskusa, m.in. nałożeniem kary grzywny.

Zwolnienie z podatku

Ustawodawca przewidział kilka rodzajów stypendiów, których nie trzeba rozliczać w rocznych deklaracjach podatkowych. Są to stypendia socjalne (pozyskane ze środków finansowych danej szkoły albo uczelni, samorządu czy też z budżetu państwa), doktoranckie i naukowe (które są finansowane na podstawie przepisów oświatowych), a także zagraniczne (oparte na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym).