Strona Główna » Serwis podatkowy » Co zrobić, jeśli nie otrzymaliśmy od pracodawcy PIT-11?

Co zrobić, jeśli nie otrzymaliśmy od pracodawcy PIT-11?

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 11:34:59

Pracodawca ma obowiązek do końca lutego danego roku przekazać swojemu pracownikowi informację o wysokości dochodu, czyli PIT-11. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu kary, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. A jakie skutki dla pracownika wynikają z niedostarczenia owej informacji przez płatnika?

Co to jest PIT-11?

Wspomniany PIT zawiera informacje o wysokości dochodów pracownika uzyskanych przez niego w ubiegłym roku, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy oraz składkach odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Płatnik musi dostarczyć jeden taki PIT 2020 swemu pracownikowi, a drugi właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Nie dostaliśmy informacji o dochodach – co dalej?

Nawet jeżeli pracownik nie dostanie od płatnika informacji o dochodach, i tak ma obowiązek złożyć PIT w określonym terminie w placówce skarbowej. Dlatego powinien jak najszybciej wystąpić do pracodawcy z prośbą o sporządzenie i przekazanie dokumentu. Najlepiej wysłać oficjalne ponaglenia, np. w formie e-maila – jako dowód, że staraliśmy się uzyskać od niego potrzebne papiery. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, można również zwrócić się do Urzędu Skarbowego z prośbą o interwencje. Niewystawienie PIT-u 11 podatnikowi albo organowi podatkowemu jest naruszeniem prawa, za co płatnikowi grożą sankcje karno-skarbowe w postaci grzywny, wynoszącej od 10 do nawet 180 stawek dziennych.

Ponaglenia nie przynoszą rezultatu

A co zrobić, jeśli mimo ponagleń i złożenia zawiadomienia do placówki skarbowej, nadal nie otrzymaliśmy rocznego rozliczenia? Niestety, musimy poradzić sobie bez tego. Podatnik ma obowiązek bezwzględnie złożyć PIT w odpowiednim terminie. W tym przypadku więc należy samodzielnie zgromadzić i wyliczyć wszystkie niezbędne dane. Pomocne w tym celu okażą się np. wyciągi z konta bankowego, przelewy lub potwierdzenia wypłaty itp.

Pamiętajmy, że wspomniany PIT potrzebny jest nam do rozliczenia niektórych typów deklaracji, jak PIT-37. W przypadku niektórych zeznań, potrzebne będą nam inne informacje, np. PIT 38 rozliczymy na podstawie druku PIT-8C.