Strona Główna » Serwis podatkowy » Benefity dla pracowników a PIT

Benefity dla pracowników a PIT

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:07:29

Benefit (z łac. bene – dobrze, facere – czynić) – ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Jednymi z najczęściej oferowanych przez pracodawców benefitów są szkolenia, kursy, konferencje, a także prywatna opieka medyczna. Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze – tak zwane deputaty, w postaci piwa (deputat piwny) lub węgla – dla pracowników kopalni.

Benefity i ich znaczenie

Benefity są nieodpłatnym świadczeniem pozapłacowym oferowanym przez pracodawcę poza podstawowym wynagrodzeniem za pracę. Benefity nie zmniejszają wysokości wynagrodzenia za pracę, a są świadczeniem dodatkowym, służącym pracownikowi. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi nie jest pomniejszana o wartość benefitów, równieżt wtedy, gdy pracodawca decyduje się na finansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników. Benefity w Polsce są stosowane przez pracodawców jako narzędzia motywacyjne.

Najczęściej oferowane benefity w Polsce to::karnety sportowe, programy kafeteryjne, świadczenia urlopowe i wypoczynkowe (wypoczynek pracownika finansowany przez pracodawcę – jak wczasy pod gruszą, czy weekendy finansowane z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych), programy kulturalne, paczki świąteczne, pakiety medyczne i pakiety ubezpieczniowe.

Nie zawsze benefit jest przychodem do opodatkowania PIT

Na podstawie art. 12 § 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód pracownika uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze, niezależnie od źródła ich finansowania. Przepis klasyfikuje tu jako przychód: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto są to świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub tych częściowo odpłatnych.

Wartość finansowanych przez pracodawcę benefitów będących nieodpłatnym świadczeniem stanowi więc przychód zatrudnionego. Nie zawsze jednak benefity będą przychodem pracownika, który podlega opodatkowaniu PIT. Oceniając, czy dany benefit stanowi nieodpłatne świadczenie, a więc czy był to przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT, czy nie, trzeba kierować się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13; DzU z 2014 r., poz. 947). Trybunał Konstytucyjny podaje cechy określające „inne nieodpłatne świadczenia” jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Mogą to być świadczenia, które:

– po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

– po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

– po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).

Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że świadczenia, które pracownik otrzyma, a nie niosą one ze sobą indywidualnych, wymiernych i zaakceptowanych przez pracownika korzyści, są zwolnione z obciążeń podatkowych, nie będą więc wykazywane w rozliczeniu pit.