Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018

W  roku 2018 miało miejsce kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Najbardziej istotne z nich to: nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO); 1% od rozliczeń emerytów; zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności; zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych; … Continue reading Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018