Rozlicz PIT i przekaż 1% podatku

Naszym celem jest pomoc organizacjom pożytku publicznego.
Pomagamy ponad 1200 fundacjom i stowarzyszeniom z całej Polski
zwiększyć przychody z 1% podatku dochodowego oraz darowizn.

Od ośmiu lat budujemy narzędzia dzięki którym organizacje pozarządowe mogą zachęcać podatników do przekazania 1% podatku, prowadzimy szkolenia w zakresie optymalnych metod zbiórki oraz serwis o podatkach zachęcający do rozliczenia pitów z nami.

Partnerem dwóch prowadzonych przez nas na szeroką skalę projektów: PITax.pl dla OPP oraz Wspieraj lokalnie jest firma PITax.pl Łatwe podatki, lider technologiczny branży wsparcia w wypełnianiu formularzy PIT - twórca naszym zdaniem najlepszego systemu do rozliczeń PIT Online w Polsce.

Rozliczenie Twojego e-PITa w PITax.pl jest bardzo atrakcyjne dla podatnika, gdyż system dba o to, aby uwzględnić wszystkie ulgi podatkowe i zapłacić możliwie niski podatek. Jednocześnie program PIT od PITax.pl jest bardzo intuicyjny, a jego prostotę potwierdzają liczni klienci bez wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z komputera.

Rozlicz PIT. Przekaż 1%. Wybierz organizację, którą chcesz wesprzeć »

Dowiedz się więcej o podatkach

Poniżej publikujemy artykuły dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ten mały serwis tematyczny również wspiera zbiórkę 1%.

Zachęcamy organizacje do tworzenia podobnych udogodnień dla podatników na swoich stronach internetowych.

Rozliczanie PIT online – Rozliczenie PIT dla sportowców

Istnieją dwie konkurencyjne formy program PIT 2019 dla osób uzyskujących dochody z rywalizacji w zawodach sportowych na terenie naszego kraju: rozliczenie PIT na ogólnych zasadach opodatkowania oraz rozliczanie PIT przez internet na podstawie podatku liniowego. Rozlicz PIT samodzielnie i korzystnie dla siebie, jeśli jesteś sportowcem.

Program do rozliczania PIT 2019 oferuje bardzo wyrafinowane możliwości rozliczania podatku dochodowego – także dla sportowców. Przed uruchomieniem program do PITu – rozpoczynając rozliczenie – należy jednak zauważyć, iż definicja sportu skonstruowana w ustawie o sporcie, nie daje żadnych przesłanek do czynienia rozróżnień między sportem amatorskim, zawodowym i kwalifikowanym. W praktyce oznacza to dużą dowolność w kwalifikowaniu zarobków profesjonalnie występujących sportowców, na potrzeby  PIT rozliczenie – ze względu na różne źródła przychodów. Nierzadko zawodowi sportowcy nawiązują relacje z klubami sportowymi w oparciu o umowę o pracę ( rozliczenie pit 37) lub umowę o świadczeniu usług sportowych. Gdy jednak zawodnika nie obowiązuje taka umowa z finansującym go sportowym klubem, uzyskiwane przez niego przychody pochodzić mogą z indywidualnej działalności gospodarczej czy też działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, że bieżąca kwestia jak rozliczyć PIT online zawodowego sportowca będzie wynikiem wcześniejszych decyzji (w danym roku podatkowym), a także szczególnych preferencji podatkowych konkretnego zawodnika w PIT rozliczenie. Reasumując, PIT urząd skarbowy online jest znakomitym rozwiązaniem także dla sportowca.

Zasadniczo praca wykonana przez sportowca klasyfikowana jest na potrzeby PIT online jako działalność wykonywana osobiście. Przychody takie wywodzące się z działalności wykonywanej osobiście określone są w ustawie o podatku dochodowym (PIT) jako pochodzące z aktywności artystycznej lub literackiej, lub oświatowej, lub naukowej, lub trenerskiej, lub publicystycznej, lub sportowej (w tym stypendia sportowe oraz praca sędziów prowadzących zawody sportowe). Działalność wykonywana osobiście standardowo rozliczana jest przy pomocy 17,75% lub 32% stawki podatku PITy. Prawny punkt widzenia sugeruje, że najodpowiedniejszą dla profesjonalnego sportowca formą umowy – ze względu na rozliczenie PIT 2019 – jest umowa o świadczenie usług sportowych w oparciu o przepisy dotyczące umowy zlecenia. Opiera się to na założeniu, że w umowie tyczącej się „odpowiedniej staranności” — profesjonalny zawodnik podejmuje się wykonania usług w sposób, który prowadzi do osiągnięcia możliwie najlepszych osiągnięć sportowych, co przekłada się na rezultaty klubu sportowego. W przypadku umowy o świadczenie usług sportowych pobierana jest 17% zaliczka na podatek dochodowy, a sportowiec może rozliczyć standardowo 20% kosztów uzyskania.

Jednak to właśnie umowa o pracę z klubem sportowym jest najlepszym dla wielu profesjonalnych sportowców rozwiązaniem. Gdy sportowiec podpisze umowę o pracę z klubem sportowym to niezależnie od charakterystyki wykonywanego zawodu, jego przychody kwalifikuje się jako wywodzące się ze stosunku pracy. Dochody opodatkowane będą według skali 17% lub 32%, a zaliczki PIT pobiera pracodawca. Oznacza to, że roczne rozliczenie podatkowe sportowca jest identyczne z większością pracujących obywateli RP i sprowadza jedynie się do podstawowego zagadnienia, jak rozliczyć PIT 37. Sportowiec może więc w takiej sytuacji skorzystać z regularnego PIT 37 program.

Nie zawsze jednak program do rozliczenia PIT 37 będzie dla sportowca wystarczający. Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej jest takim właśnie przypadkiem. Co prawda sama możliwość rozliczania dochodów sportowców w prowadzonej działalności gospodarczej była jeszcze do niedawna sporną kwestią. Orzecznictwo polskich sądów sugerowało niedopuszczalność takiej klasyfikacji. Możliwość zakwalifikowania dochodów z działalności wykonywanej (sport jest zaliczany do takiej działalności) jako działalności gospodarczej z opodatkowaniem 19% podatku liniowego w przypadku prowadzenia przez sportowca działalności gospodarczej – była kwestionowana. W 2014 r. przyznano jednak rację sportowcom. Obecnie działalność gospodarcza sportowca podlega tradycyjnym w przypadku tej formy rozliczenia epit przepisom podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że kwestia tego, jak rozliczyć PIT 2019 program, została już uprzednio rozstrzygnięta, gdy wystosowano wniosek do urzędu skarbowego o przyznanie tej formy opodatkowania. Jeśli taki wniosek został złożony, z następnie został pozytywnie rozpatrzony, właściwym formularzem jest dla sportowca rozliczającego  epity — PIT 36L.

Pośrednio z działalnością gospodarczą zawodnika związana jest kwestia dochodów wynikających z zapłaty od sponsora i za udostępnianie wizerunku. Jak wygląda rozliczanie PIT 2019 w przypadku zawodowego sportowca uzyskującego dochody od sponsora? Powinny one zostać potraktowane w PIT rozliczenie 2019 jako dochody wynikające z uprawiania sportu w ramach działalności osobiście wykonywanej lub w ramach prowadzonej przez sportowca działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku — współpracy w oparciu o umowę zlecenia — sponsor jest odpowiedzialny za wszelkie formalne aspekty, jest między innymi odpowiedzialny za odprowadzenie zaliczek na rozliczenie roczne PIT. Pomimo to znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest rozliczenie tego przez sportowca w program pit online w ramach działalności gospodarczej. Otwiera to przed to sponsorem możliwość kwalifikowania swoich wydatków jako kosztów przychodu, a przy tym sportowiec może liczyć na opodatkowanie liniowe na dochody wywodzące się z udostępniania wizerunku. Może to oznaczać w PIT program online różnicę między obciążeniem sportowca 32% podatku a podatkiem liniowym w wysokości 18%. Sportowiec prowadzący działalność gospodarczą zachowuje także możliwość w  epit online odliczenia kosztów uzyskania oraz VAT, gdyż usługi świadczone sponsorowi podlegają temu rodzajowi podatku. Istnieje ponadto ewentualność skorzystania z ulgi podatkowej, gdy obroty roczne nie przekraczają 150 tys. zł. PIT urząd skarbowy przez internet w każdym wypadku będzie pomocny dla sportowca.