Strona Główna » Serwis podatkowy » Składka zdrowotna 2023 – podatek liniowy

Składka zdrowotna 2023 – podatek liniowy

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-18 15:26:09

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, podatnicy podatku liniowego dotkliwie odczuli nowe zasady naliczania składki zdrowotnej. Celem zniwelowania dotkliwych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, „liniowcom” przyznano możliwość odliczenia składek zdrowotnych w ograniczonym zakresie. Został ogłoszony nowy limit obowiązujący w rozliczeniu za 2023 rok.

Spis Treści:

  1. Polski Ład – sytuacja podatkowa „liniowców”
  2. Odliczenie składki zdrowotnej od 1 lipca 2022
  3. Odliczenie składki zdrowotnej 2023 dla podatku liniowego

Polski Ład – sytuacja podatkowa „liniowców”

Polski Ład był poddany wielokrotnym modyfikacjom w trakcie roku podatkowego, którego dotyczył. Najbardziej charakterystyczną zmianą (odczuwalną w szczególności przez przedsiębiorców) była zmiana sposobu naliczania składek zdrowotnych. Aby skompensować niekorzystne dla większości zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzono dwa znaczące odciążenia w zobowiązaniach podatkowych w PIT-37 – wyższą kwotę wolną od podatku oraz zmiany w zakresie I progu podatkowego (obniżenie stawki do 12% PIT dla dochodu do 120 000 zł).

Żadna z wyżej wymienionych elementów programu Polskiego Ładu nie mogła znaleźć zastosowania w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców rozliczających się liniowo (wg stawki 19%). „Liniowcy” musieli stanąć przed obliczem odprowadzania 4,9% składki zdrowotnej, która jest naliczana względem osiągniętego przez nich dochodu.

Rządzący po zidentyfikowaniu wskazanego problemu postanowili o przyznaniu częściowego odliczenia składek zdrowotnych dla tej grupy podatników.

Odliczenie składki zdrowotnej od 1 lipca 2022

W toku prac nad Polskim Ładem 2.0. (wchodzącym w życie 1 lipca 2022 r., ale obowiązującego z mocą wsteczną od początku roku podatkowego) postanowiono w złagodzeniu obciążeń ubezpieczeniowo-zdrowotnych dla trzech grup przedsiębiorców:

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – odliczenie w wymiarze 50% od wartości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej – odliczenie w wymiarze 19% od wartości uiszczonych składek zdrowotnych;

Podatnicy podatku liniowego – „liniowcom” została przyznana możliwość odliczenia od dochodu kwoty 8 700 zł w skali roku. Do przedsiębiorców rozliczających się w sposób liniowy należała decyzja czy skorzystają z tego rozwiązania czy uwzględnią ww. kwotę w kosztach uzyskanego przez przychodu.

Odliczenie składki zdrowotnej 2023 dla podatku liniowego

Na analogicznych jak w 2022 roku zasadach, podatnicy podatku liniowego będą mogli dokonać odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. Podobnie jak w minionym roku, wskazana preferencja podatkowa ma charakter limitowany i pozwala na odliczenie bądź zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu do 10 200 zł ubezpieczenia zdrowotnego.