Strona Główna » Serwis podatkowy » Od 2023 koniec z amortyzacją budynków i lokali

Od 2023 koniec z amortyzacją budynków i lokali

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2022-12-16 14:28:45

W przyszłym roku na właścicieli nieruchomości czeka wiele zmian w zakresie opodatkowania przychodów z nieruchomości. Na baczności powinni stać nie tylko wynajmujący, którzy rozliczają w kosztach uzyskania przychodu wydatki na remont czy modernizację mieszkania.

Spis Treści:

  1. Najem prywatny tylko na ryczałcie
  2. Amortyzacja mieszkania 2023
  3. Ochrona praw nabytych i interesów w toku
  4. Jak rozliczyć najem w PIT 28?

Najem prywatny tylko na ryczałcie

W artykule Rozliczenie kosztów najmu prywatnego tylko do końca 2022 roku informowaliśmy, że ten rok jest ostatnim korzystnym dla podatników rozliczających koszty uzyskania przychodu w ramach najmu prywatnego. Wynajmujący, którzy pragną czerpać korzyści z udostępnianego mieszkania będą zobowiązani do przejścia z tego tytułu na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Uniemożliwienie rozliczenia najmu prywatnego na zasadach ogólnych oznacza w tym przypadku, że podatnicy nie pomniejszą podatku o wydatki poniesione na remont czy modernizację mieszkania.

Tylko do końca 2022 roku można jeszcze dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. W przyszłym roku będzie to już niedopuszczalne, bowiem z początkiem 2023 roku Polski Ład wprowadza całkowity zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych - także tych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku.

Amortyzacja mieszkania 2023

W szeregu ustaw podatkowych wprowadzonych pod szyldem „Polskiego Ładu” doszło do jednoczesnego pozbawienia podatników możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych.

Niekorzystna zmiana dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Mimo, że opisywana modyfikacja dotyczy przychodów uzyskiwanych od początku przyszłego roku, to została wprowadzona wraz z pozostałymi nowelizacjami „Polskiego Ładu”.

Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych została przedłużona do końca tego roku, choć nie w każdym wypadku – dotyczy to wyłącznie nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że zostały ostatnie dwa tygodnie na stosowanie regulacji w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w tym okresie zastosowanie bowiem mają przepisy, które obowiązywały na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Ochrona praw nabytych i interesów w toku

Możliwość amortyzacji w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku. Ograniczenie dla właścicieli nieruchomości należy uznać za sprzeczne z konstytucją – w szczególności z wyrażoną tam zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku.

Póki sporne regulacje funkcjonują w obrocie prawnym, to należy uznać, że od początku przyszłego roku zakaz amortyzacji obejmie wszystkie budynki i lokale mieszkalne mieszkania oraz prawa do nich – nie tylko te, które zostały nabyte lub wytworzone przed 2022 rokiem.

Jak rozliczyć najem w PIT 28?

Zasadniczą różnicą pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem przy rozliczeniu najmu prywatnego, w przypadku zasad ogólnych jest możliwość pomniejszenia podatku o poniesione wydatki (np. remont, modernizacja). W przypadku ryczałtu opodatkowaniu podlega przychód, który w przypadku najmu prywatnego jest równowartością czynszu. Na potrzeby rozliczenia PIT-28 w tym zakresie stosuje się dwie stawki podatku:

  • 8,5% dla przychodów nieprzekraczających 100 000 zł rocznie;
  • 12,5% dla nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

W przypadku najmu prywatnego nie jesteśmy zobowiązaniu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotnej.