Strona Główna » Serwis podatkowy » Deklaracja podatkowa - rozliczenie 2020

Deklaracja podatkowa - rozliczenie 2020

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 09:49:30

Jak i do kiedy złożyć deklarację podatkową

Jeśli uzyskałeś w tym roku przychód, pamiętaj o terminowym złożeniu deklaracji podatkowej. Najwięcej osób rozlicza się według skali podatkowej, czyli składa do Urzędu Skarbowego PIT – 37. Na zasadach ogólnych mogą także rozliczać się przedsiębiorcy. W tym wypadku zeznanie podatkowe powinniśmy złożyć na druku PIT -36.
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Aby uniknąć kar i wezwać z Urzędu Skarbowego, powinniśmy przede wszystkim złożyć deklarację podatkową w terminie. Dla większość podatników, będzie to data 30. kwietnia. Do tego dnia oprócz osób, które wypełniają PIT -37 i PIT 36 2020, muszą się rozliczyć przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT – 36L), a także osoby, które uzyskały przychód ze zbycia papierów wartościowych (PIT -38) lub nieruchomości (PIT 39). Wcześniej, do 2. lutego, PIT- 19 A składają osoby duchowne oraz przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać się kartą podatkową (wniosek PIT – 16 A), a także podatnicy, którzy płacą tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT- 28). Opodatkowanie w formie ryczałtu może obejmować zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i z najmu lokalu.

W jakiej formie możemy złożyć deklaracje podatkową?
Deklarację podatkową możemy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, nadać listem poleconym lub wysłać w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, na jaki sposób się zdecydujemy, powinniśmy pamiętać o odebraniu Urzędowego Poświadczenia Obioru, które jest dowodem na to, że złożyliśmy naszą deklarację w terminie. Jeśli składamy PIT w okienku podawczym w Urzędzie Skarbowym, poświadczeniem będzie stempel Urzędu. Zeznanie należy wypełnić w dwóch kopiach i dopilnować, by urzędnik ostemplować obie wersje.

Jeśli zdecydowaliśmy się na to rozliczenie, wówczas po przesłaniu formularza na serwer Urzędu musimy poczekać, aż program wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formie pliku XML. UPO najlepiej zapisać na dysku komputera lub wydrukować. W sytuacji, gdy nadamy nasz PIT listem poleconym, potwierdzeniem będzie druk nadania. O terminie złożenia zeznania decyduje data stempla pocztowego.

Ulga na internet a działalność gospodarcza

Rozliczając roczne zeznanie podatkowe, warto skorzystać z możliwości, jaką dają ulgi podatkowe. Najbardziej popularną ulgą, którą odlicza większość podatników jest ulga na internet. Chociaż od 2013 roku wprowadzono w tym zakresie pewne ograniczenia, nadal jest to jeden ze skutecznych sposobów na obniżenie podatku.
Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, który rozlicza PIT-37, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wypełniają PIT -36. W myśl ostatniej nowelizacji do ustawy, obowiązują jednak dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi. Po pierwsze limit kosztów, który wynosi 760 zł. Wszystkie wydatki powyżej tej kwoty nie stanowią już podstawy odliczenia od dochodu. Praktycznie z ulgi możemy skorzystać tylko dwukrotnie, w kolejnych, następujących po sobie latach podatkowych. Jeśli zatem podatnik skorzystał z ulgi przed nowelizacją ustawy, automatycznie traci prawo do tego przywileju podatkowego.
Konkretne zasady obowiązują także w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Jeśli bowiem korzystamy z internetu i zaliczamy poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów działalności, nie możemy odliczyć ich od podstawy opodatkowania. Natomiast mamy prawo uwzględnić ulgę w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy korzystamy z internetu do celów prywatnych lub służbowych, lecz pod warunkiem, że nie wrzucamy rachunków w koszty prowadzenia firmy. Co więcej, tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub ryczałtem daje nam taką możliwość. Prawo do skorzystania z ulgi tracą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub kartą podatkową.
Jeśli zdecydujemy się rozliczyć PIT 2015 online, wówczas wystarczy wypełnić właściwy e-formularz wraz z załącznikiem PIT/O, w który wykazujemy poniesione koszty. Pamiętajmy, że odliczamy wyłącznie usługę korzystania z dostępu do internetu, czyli sam abonament. Wydatkiem w myśl prawa podatkowego nie są koszty związane z zakupem modemu czy opłaty aktywacyjne.

Kto może podpisać umowę o staż?

Jedną z forma zatrudnienia, z którą mogą spotkać się młodzi ludzie jest umowa o staż. Najczęściej dotyczy ona tzw. praktyk absolwenckich. Jest to specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej, dlatego przed jej podpisaniem, warto zapoznać się z jej warunkami.
Umowę o staż pracodawca może podpisać z osobą, która ukończyła edukację co najmniej na poziomie gimnazjum, a jednocześnie ma nie więcej niż 30 lat. Może zdarzyć się sytuacja, że stażysta zostanie przyjęty do pracy na tydzień przed swoimi trzydziestymi urodzinami. Wówczas nie traci on prawa do odbycia rocznego stażu, mimo przekroczenia granicy wieku. Celem odbycia praktyk jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia, dlatego wynagrodzenie jest tutaj sprawą fakultatywną. Jeśli pracodawca zdecyduje się wypłacić stypendium stażowe w odpowiedniej kwocie, nie może przekroczyć ustawowego limitu kwoty 3360 zł brutto. Wszelkie warunki rekrutacji ustala pracodawca.
Stażysta może również odbyć bezpłatne praktyki. Jeśli jednak będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, wówczas do 30. kwietnia w danym roku podatkowym musi złożyć deklarację podatkową PIT – 37. Od wypłacanego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy według stawki 18 %. Jeśli dochód stażysty nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, wtedy otrzyma on zwrot w maksymalnej kwocie 556 zł i 02 gr. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat wystarczy odwiedzić portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Można tam również pobrać autoryzowaną aplikację e-Deklaracje Desktop, dzięki której szybko i łatwo wypełnimy PIT przez internet.
Każda umowa o staż musi być zawarta w formie pisemnej. Czas trwania stażu to maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nie możemy już przedłużyć umowy absolwenckiej, ani podpisać kolejnej z tym samym pracodawcą. Nie ma jednak ograniczeń, jeśli chodzi liczbę umów z różnymi pracodawcami. Właściwie stażysta może nawet realizować kilka staży jednocześnie. Okres trwania umowy stażowej może być także bezpośrednio związany z czasem pracy nad konkretnym projektem. Wtedy czas trwania umowy będzie się pokrywał z czasem trwania projektu. Wszystkie pozostałe warunki zależą od indywidualnych ustaleń między stronami.

Podatek liniowy – kiedy się opłaca?

W poprzednim artykule omówiliśmy wady i zalety rozliczenia według skali podatkowej podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dziś omówimy kolejne formy opodatkowania, które można wybrać, aby zoptymalizować koszty i oddać fiskusowi jak najmniej.
Drugą, znacznie popularniejszą formą opodatkowania dla przedsiębiorców jest podatek liniowy, który wynosi 19%. Stawkę tę stosuje się bez względu na wysokość dochodu. W ten sposób mogę się rozliczać zarówno podatnicy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jak i w formie spółek niemających osobowości prawnej. Podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie danych z prowadzonych ksiąg podatkowych. Stała stawka podatkowa to gwarancja, że przy wyższych dochodach nie zapłacimy 32-procentwego podatku, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy rozliczamy się progresywnie.

Przejście na podatek liniowy zazwyczaj opłaca się w momencie, gdy wiemy, że nasze przedsiębiorstwo przyniesie większy zysk. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę ogólna sytuację finansową i rodzinną, w jakiej znajduje się przedsiębiorca. Podatnicy podatku liniowego nie mogą bowiem rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowanym dzieckiem. Nie mają także możliwości skorzystania z ulg podatkowych, w tym ulgi prorodzinnej. Standardowo przyjmuje się, że podatek liniowy zaczyna być opłacalny mniej więcej od kwoty dochodu, która wynosi 99 tys. zł . Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe benefity, wynikające z ulg i odliczeń, granica opłacalności między skalą podatkową a podatkiem liniowym przesunie się w górę.
Przedsiębiorca, który zdecydował się na omawianą formę opodatkowania, składa zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L, bez względu na to, czy wykazał dochód, czy też poniósł stratę w danym roku podatkowym. Dodatkowo obowiązuje załącznik PIT/B, który składamy wraz formularzem w terminie do 30. kwietnia. Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na rozliczenie pit online, wówczas wystarczy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją na stronie.

Promocja organizacji pozarządowych

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach coraz rzadziej trzeba przekonywać o tym, że organizacje pozarządowe muszą się skutecznie promować. Sektor społeczny w Polsce znacznie zwiększył zasięg swojego działania mniej więcej do czasu popularyzacji social mediów, które w znacznym stopniu skróciły dystans między nadawcą i odbiorcą komunikatu reklamowego.

Niestety w natłoku informacji trudno przebić się ze swoim przesłaniem, choćby nie wiem, jak było ono szlachetne. Dlatego każda instytucja pożytku publicznego zmuszona jest do coraz bardziej zaciętej walki o uwagę potencjalnych sponsorów czy choćby wolontariuszy. Konieczne zatem jest stworzenie mocnej marki organizacji i konsekwentne budowanie własnego wizerunku w taki sposób, by zwiększać swoją wiarygodność oraz skuteczność działania.

Już na samym początku istnienia organizacji należy zadać sobie podstawowe pytania i zdefiniować cele, do jakich będziemy dążyć. Dokładnie to samo robi się w przedsiębiorstwie, budując strategię marki. Misja i wizja to elementy, które wskażą nam kierunek każdego działania, również promocyjnego. Aby określić tożsamość i osobowość naszej organizacji, zastanówmy się, jakie wartości są dla nas najważniejsze oraz jaki cel chcemy osiągnąć.

Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie działań promocyjnych. Zazwyczaj fundacje i towarzyszenia, które mają status organizacji pożytku publicznego, inwestują w większe kampanie w okresie, gdy większość obywateli rozlicza się z fiskusem. Do zagarnięcia jest pula w postaci 1 procenta naszego podatku. Na ulicach pojawiają się plakaty i billboardy informujące o tym, kto czeka na naszą pomoc. Polacy coraz częściej odpisują jeden procent swojego podatku na rzecz OPP, rozliczając pit przez internet 2020. Warto zatem powalczyć o ten kawałek tortu i zaplanować skuteczną kampanię reklamową. Pytanie tylko w jaki sposób, skoro fundusze w NGO przeznaczone na ten cel są zazwyczaj niewielkie. Więcej na ten temat w następnym artykule poświęconym promocji organizacji pozarządowych.