Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozwiązania przyjazne dla podatników PIT w krajach Unii Europejskiej

Rozwiązania przyjazne dla podatników PIT w krajach Unii Europejskiej

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 17:23:33

Za niespełna dwa miesiące podatników będzie zajmował bardziej niż obecnie temat pit 2020. Najwcześniej bo do końca stycznia trzeba będzie rozliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pit 28. Termin składania przez osoby fizyczne pozostałych deklaracji: pit 37, pit 36, pit 38, pit 39 upływa z końcem kwietnia.

W rocznych zeznaniach wykazujemy przychody uzyskane w roku podatkowym, podajemy też koszty uzyskania przychodów, wpisujemy przysługujące nam odliczenia od dochodu oraz ulgi podatkowe. Aby skorzystać z ulg i odliczeń, trzeba zapoznać się z przepisami określającymi warunki, których spełnienie jest konieczne. Można wertować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej nowelizacje, broszury informacyjne wydawane przez Ministerstwo Finansów albo zdać się na dobry program pit 2019, który podpowie wszystkie przysługujące nam ulgi i odliczenia po zadaniu kilku prostych pytań.

Jeśli porównamy nasze uprawnienia do odliczeń i ulg z przysługującymi podatnikom w krajach Unii Europejskiej, to nie możemy być zadowoleni. Wprawdzie tak jak w większości krajów mamy kwotę wolną od podatku, ale jest ona bardzo niska w porównaniu z innymi. W Europie kwoty wolne po przeliczeniu na złotówki wynoszą 20-30 tysięcy we Włoszech, Grecji, Niemczech, Danii, a w niektórych krajach przekraczają 40, a nawet 50 tysięcy, jak np. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii. Systemy podatkowe tych krajów przewidują też wiele dodatkowych ulg podatkowych, zwolnień i odliczeń, których w Polsce mamy niewiele, a nawet coraz mniej.

Prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej przewidziane są ulgi prorodzinne, przede wszystkim ulgi na dzieci, ale tez możliwość rozliczania na preferencyjnych warunkach małżonków.

Przykładem ciekawego rozwiązania przyjaznego dla rodzin jest Francja, gdzie przy obliczaniu dochodu do opodatkowania bierze się pod uwagę liczebność rodziny z uwzględnieniem nie tylko małżonków, ale też dzieci. Pierwsze i drugie dziecko to zwiększenie ilorazu przy obliczaniu podatku o 0,5 , a każde następne dziecko o 1.Tak więc przy posiadaniu 1 dziecka iloraz wynosi 2,5, przy 3 dzieci – 4, 4 dzieci – 5 itd. Podatek oblicza się od dochodu podzielonego przez iloraz uwzględniający liczbę dzieci w rodzinie, a następnie  mnoży przez tę liczbę. W ten sposób rodziny wielodzietne korzystają wielokrotnie z kwoty wolnej od podatku, która we Francji wynosi ok 6 tysięcy euro.

W wielu państwach  europejskich podatnicy mają możliwość odliczania od dochodu faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu, takich jak poniesione na dojazdy do pracy, zakup fachowej literatury, kursy dokształcające, naukę języków obcych, wyposażenie wykorzystywane w pracy. Nawet nie mając dowodów potwierdzających wydatki podatnik może odpisać zryczałtowane koszty. W niektórych krajach europejskich uwzględnia się wydatki poniesione na prywatną opiekę medyczną.

W niektórych  krajach Unii Europejskiej co roku waloryzowane są kwoty wolne od podatku i progi podatkowe.

W Polsce rozliczając pit 2019 nie będziemy korzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku ani zmienionych progów podatkowych.