PIT 2019

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:56:10

Składanie rozliczeń PIT za rok 2019 rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku. Terminarz składania zeznań podatkowych znajdziemy na stronach Ministerstwa Finansów, urzędów skarbowych, a także na stronach PIT 2019 program.

Rozliczenie PIT 2019 będziemy mogli złożyć na formularzach takich jak w latach ubiegłych, ale niektóre z nich będą zmodyfikowane. Dlatego należy zwrócić  uwagę, czy formularz, który wypełniamy, jest w wersji zaktualizowanej. Nowelizacje wprowadzone do deklaracji PIT 2019 mają najczęściej charakter techniczny i na pierwszy rzut oka można nie zauważyć różnicy pomiędzy drukami z lat ubiegłych a najnowszymi. Jeśli wypełnimy niewłaściwy formularz, będziemy musieli przepisać dane do aktualnie obowiązującego druku.

Wybór deklaracji nie będzie problemem, gdy będziemy rozliczać PIT 2019 online. Każdy program do pit 2019 zawiera formularze w najnowszej wersji. Program PIT 2019 uwzględnia nowelizacje przepisów podatkowych dotyczące rozliczeń za rok 2019.

Osoby fizyczne najczęściej wypełniają deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-39, PIT-38. Najwcześniej bo do końca stycznia musimy złożyć deklarację dotyczącą przychodów opodatkowanych ryczałtowo, czyli PIT-28. Na złożenie pozostałych 2019 pit mamy czas do końca kwietnia 2020.

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej. Musimy poczekać na PIT-11, który płatnicy mają obowiązek wystawić i przekazać podatnikom do końca lutego. Do deklaracji wpisujemy dane ze wszystkich otrzymanych PIT-11 oraz przychody z innych źródeł. Wpisujemy też dane z załączników PIT-O (dotyczące przysługujących nam ulg i odliczeń), PIT-ZG (o dochodach zagranicznych), PIT-D (związane z ulgami na dzieci).

Druk PIT-36 stosuje się do rozliczenia uzyskanych przychodów lub strat przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodatkowym załącznikiem będzie tu PIT-B o przychodach z działalności.

Najczęściej podstawą do wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C z biura maklerskiego. Dotyczy zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziału w spółkach.

Na formularzu PIT-39 rozlicza się  dochody (poniesione straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku.

Za 2019 pit może złożyć za nas płatnik, jeśli złożymy stosowne oświadczenie. Jednak w takim przypadku nie możemy skorzystać z ulg i odliczeń, jakie nam przysługują. Nie możemy też zadeklarować 1% naszego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.