Strona Główna » Serwis podatkowy » Termin zwrotu nadpłaty podatku w PIT za 2022 r.

Termin zwrotu nadpłaty podatku w PIT za 2022 r.

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-02-09 07:44:41

Mimo, że urzędy skarbowe są związane terminem ustawowym do zwrotu podatku (nadpłaty), to warto wiedzieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na szybszy zwrot środków na nasze konto.

Spis Treści:

  1. Forma złożenia deklaracji
  2. Forma przygotowania PIT a termin zwrotu
  3. Poprawność przygotowanej deklaracji

Forma złożenia deklaracji

Kluczowym czynnikiem wpływającym na szybkość działania urzędu skarbowego w przedmiocie zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku jest sporządzenie i nadanie deklaracji w odpowiedniej formie. Podatnik ma do wyboru jeden z dwóch poniższych sposobów:

  • Wersja papierowa – jest to tradycyjny sposób rozliczania rocznych deklaracji PIT. Wersję papierową przygotowanego zeznania możemy złożyć w formie korespondencyjnej bądź bezpośrednio udając się do biura podawczego właściwego dla nas urzędu skarbowego. Przy wysyłce zeznania rocznego drogą listowną w ostatni dzień terminu należy pamiętać, że dotrzymamy terminu wyłącznie w wypadku skorzystania z usług krajowego operatora pocztowego (Poczta Polska). Wysłanie PIT np. kurierem przez prywatny podmiot spowoduje, że datą złożenia PIT będzie dzień doręczenia do urzędu skarbowego.
  • Wersja elektroniczna – sporządzenie i wysłanie deklaracji z wykorzystaniem aplikacji/programu dedykowanego. Należy zaznaczyć, że w tej kwestii bez znaczenia pozostaje, czy nasz PIT został przygotowany na rządowej platformie (Twój e-PIT) czy przy pomocy komercyjnego oprogramowania.

Forma przygotowania PIT a termin zwrotu

W obliczu potęgującej cyfryzacji naszego życia, nie powinno dziwić, że podatnicy coraz chętniej przystępują do przygotowania rozliczenia PIT online. Skorzystanie z tradycyjnej formy wysyłki PIT nie traci swoich zwolenników, ale wiąże się z wieloma niedogodnościami, jak np. wzmożony ruch w placówkach pocztowych w okresie rozliczeniowym czy znacznie dłuższy czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

W tym miejscu należy przypomnieć, że tegoroczne rozliczenia PIT będą wiązały się z dużym natężeniem prac po stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to wynik obowiązywania tzw. hipotetycznego podatku należnego. Jak wskazywaliśmy w artykule: Hipotetyczny podatek należny rozliczenie PIT za 2022 r. będzie wyjątkowe pod tym względem, że urzędnicy będą sprawdzali, czy nie podatnikowi nie przysługuje większy zwrot podatku. Wynika to z faktu przeprowadzenia zmian podatkowych w trakcie roku, wśród których doszło do likwidacji ulgi dla klasy średniej. Jeśli okaże się, że przy kalkulacji niedopłaty/nadpłaty podatku, urzędnik dojdzie do wniosku, że pozbawienie odliczenia wywarło negatywny skutek na roczne rozliczenie podatkowe, wówczas zostanie przyjęty korzystniejszy model rachunkowy.

Jak można zauważyć, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wiele urzędów skarbowych skorzysta z ustawowego terminu na rozliczenie, wykorzystując w pełni czas załatwienie sprawy.

Wskazania wymaga, że od wybranego przez nas sposobu sporządzenia i doręczenia deklaracji podatkowej, zależy szybkość zwrotu nadpłaty podatku z niej wynikająca:

  • Wersja papierowa - w przypadku wybrania tradycyjnej formy rozliczenia termin do zwrotu podatku wynosi aż trzy miesiące, licząc od dnia nadania (w przypadku skorzystania z usług operatora pocztowego Poczta Polska) bądź doręczenia deklaracji (w przypadku złożenia PIT w biurze podawczym urzędu skarbowego bądź wysyłki np. kurierem).
  • Wersja elektroniczna - Ustawodawca postanowił „wynagrodzić” podatników składających deklaracje podatkowe w formie elektronicznej skracając termin zwrotu podatku aż o połowę.

Poprawność przygotowanej deklaracji

Dodatkowym gwarantem otrzymania zwrotu nadpłaty w jak najszybszym czasie jest poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej. W sytuacji bowiem, gdy zaistnieje potrzeba sporządzenia korekty zeznania rocznego, to termin 45 dni/3 miesięcy, zaczyna swój bieg z chwilą nadania/doręczenia skorygowanego PIT.