Strona Docelowa to spersonalizowana strona WWW Twojej organizacji, na którą trafia podatnik po kliknięciu w baner, przycisk lub link. Znajdą się na niej kluczowe informacje, mające zachęcić potencjalnego darczyńcę do przekazania 1% podatku na rzecz Twojej OPP (informacje o organizacji, jej cele, misja),  Program PIT i formularze do druku z Twoim numerem KRS.