Strona Główna » Serwis podatkowy » Ważne porady w kwestii PIT online - skutecznie rozlicz PIT

Ważne porady w kwestii PIT online - skutecznie rozlicz PIT

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2021-06-22 14:22:21

Jeśli masz stały kontakt z siecią internetową, możesz spróbować rozliczenia z fiskusem przez internet. Nie jest to kosztowne, gdyż większość portali podatkowych jest dostępna za darmo i dysponują one zarówno szeroką wiedzą z zakresu podatków, jak i sprawią, że rozliczysz szybko swój PIT.

W nowym roku podatkowym skorzystaj ze zdobyczy nowoczesnych technologii informatycznych i rozlicz PIT 2021 online. Potrzebujesz do tego programu do PIT i jedynie podstawowych danych dotyczących twoich rachunków z przedsiębiorstwa czy dochodów pracowniczych.

Podatki płacimy na każdym kroku, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż oprócz tych rozliczanych rocznie w PIT, które należą do podatków bezpośrednich, płacimy je pośrednio np. w postaci zakupu produktów objętych akcyzą. Rozlicz PIT 2021 online i zapoznaj się w tym celu z podstawową wiedzą na temat podatków.

Regulacje prawne z zakresu prawa podatkowego obejmują dwie ustawy:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych, która nosi nazwę Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.;
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. obejmująca ustalenia o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nosząca miano: Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.

Na podstawie tych ustaw oraz ich nowelizacji wprowadzono ustalenia w zakresie podmiotów podatków, a więc tego, kto płacić ma podatki i od czego są płacone podatki, co należy do zakresu przedmiotowego ustawy.

Podatników zamieszkujących i uzyskujący dochody w Polsce obowiązuje nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, iż są oni zobowiązani płacić podatek od całości swoich dochodów, o ile nie są one zwolnione od podatku w myśl wyżej wymienionych ustaw.

Z reguły w zakresie przedmiotowym objęte podatkiem są określone źródła dochodów takie jak na przykład: dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, pracy nakładczej, działań wykonywanych osobiście, pracy związanej umową o pracę, ale też należy wykazać w zeznaniu podatkowym renty, emerytury oraz wszelkie stypendia, nagrody, wygrane, a także dochody z papierów wartościowych i obroty giełdowe.

Wszystkie wolne zawody w zależności od ich charakteru takie jak na przykład: dochody z prowadzonej prywatnie działalności lekarskiej, nauczycielskiej czy artystycznej są rozliczane na podstawie ustalonej z góry stawki dochodów, a więc zryczałtowane i w zależności od prowadzonej działalności mogą wynosić nawet 20% wartości ryczałtu (dla działalności medycznej).

Podatki ustalane są w oparciu o ogólne zasady oprocentowania i określony próg dochodowy i wynoszą od 17% dla dochodów nieprzekraczających sumy 85 528 złotych, w przypadku podatków liniowych jest to stałe 19% i wybór takiej formy opodatkowania należy zgłosić do urzędu w przypadku dochodów z firm i z obrotu z wartości kapitału.