Strona Główna » Serwis podatkowy » ABC podatnika – wypełnienie PIT online

ABC podatnika – wypełnienie PIT online

Autor: - Data publikacji: 2021-08-19 11:40:37

Poprawne obliczenia PIT 2022 online zależą w dużej mierze od wpisania przez nas właściwie obliczonych wartości naszego przychodu, obliczenia dochodu oraz składek na podatek. Jednak przede wszystkim należy wybrać właściwy PIT online

Zacznijmy więc od wyboru naszej deklaracji podatkowej. Deklaracje podatkowe są najczęściej opisane, lecz trzeba wspomnieć, iż najczęściej wybieraną deklaracją jest PIT-37 online, która służy do standardowych rozliczeń pracowników z fiskusem. Natomiast dla najemców i pracowników zagranicznych przygotowano PIT-36 online, z kolei osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu wybierają PIT-28 online.

W trakcie wypełniania PIT online jest on podłączony do programu, z którego korzystamy w momencie jego wypełniania.  Trzeba obliczyć jednak samodzielnie kwotę naszego przychodu, a także po odliczeniu od niej poniesionych strat, co oznacza pomniejszenie jej o kwotę jej uzyskania naliczoną z góry. W ten sposób uzyskujemy wartości naszych dochodów, które będą podlegały procentowemu podatkowi. Skala podatkowa (została ona opracowana i obowiązuje od 2009 roku), a więc wielkość procentowa podatku jest z reguły uzależniona od wysokości dochodu. Najmniejsze, nie ryczałtowe, oprocentowanie dochodu wynosi 17% dla każdego dochodu powyżej minimum dochodowego, które nie jest opodatkowane. Tym oprocentowaniem jest objęty każdy dochód aż sumy rocznej o wysokości 85 528 zł, który wyznacza próg tego typu podatku. Wyższe opodatkowanie to 32%. Przedsiębiorcy mogą wybrać także podatek stały w wysokości 19% podatku, co ma sens w przypadku wyższych zarobków. Należy zgłosić jednak ten typ opodatkowania w sytuacji założenia przedsiębiorstwa albo do 20 stycznia każdego roku podatkowego, aby organ podatkowy rozliczał nas w oparciu o ten tryb podatków. W przypadku rent i emerytur rozliczamy się również z fiskusem, lecz wtedy nie wpisujemy żadnych kwot uzyskania, a zatem nasz dochód jest równy naszemu przychodowi i jest obliczany według stawki 17% dla wymienionej wartości progowej dochodów. Należy wówczas wypełnić PIT 37 online. Każdorazowo po wypełnieniu PIT online trzeba wydrukować dokument będący potwierdzeniem jego wysłania na wypadek kontroli z urzędu podatkowego.