Strona Główna » Serwis podatkowy » Ważne informacje o formularzu: PIT 36, PIT 28, PIT 37, PIT 38

Ważne informacje o formularzu: PIT 36, PIT 28, PIT 37, PIT 38

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 18:21:36

W trakcie wypełniania pit kwestią kluczową jest wybór odpowiedniego pit. Dlatego warto zapoznać się z ich ich najbardziej popularnymi formami: pit 36, pit 28, pit 37.

Być może ze względu na nasze źródła dochodu jesteśmy zobligowani do wypełnienia więcej niż jednego pit. Jeśli mamy jednak dokonać wyboru właściwej deklaracji podatkowej warto zapoznać się, dla kogo jest przeznaczony dany pit. Najbardziej powszechną sytuacją jest u podatników wypełnianie pit 37, który wypełnia każda osoba, która jest związana umową o pracę, a jej dochody pochodzą ze stosunków pracowniczych. Poniżej, definiujemy także inne rodzaje formularzy podatnika.

Pit 36

Pit 36 jest adresowany do osób, które:

 • prowadzą jakiegoś rodzaju działalność gospodarczą
 • miały dochody z pracy w innym państwie
 • rozliczają także dochody niepełnoletnich dzieci
 • wynajmują nieruchomość
 • prowadzą specjalne działy produkcji rolnej

Warto pamiętać, że każdy rodzaj formularza pit jest dostępny w wersji elektronicznej. Trzeba za każdym razem jednak znaleźć aktualny dla danego roku podatkowego plik pit 36 online.

Pit 28

Pit 28 rozliczają jedynie osoby, które:

 • płacą podatek zryczałtowany od ewidencjonowanych przychodów w przypadku, gdy mają one działalność gospodarczą, mają dochody z najmu lub dzierżawy oraz innych podobnych zryczałtowanych umów, a zatem tam, gdzie chodzi o ryczałt nasze dochody powinniśmy umieścić właśnie w tym formularzu

Pit 28 można jak pozostałe pobrać z internetu w formie pit 28 online i wypełnić drogą elektroniczną.

Pit 37

Pit 37 to najpowszechniej wypełniany pit. Dotyczy on osób, które:

 • pozyskują dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenie i o dzieło, a więc poprzez pracodawcę zwanym też płatnikiem
 • otrzymują te dochody wyłącznie w Polsce
 • otrzymują dochody z zasiłku dla bezrobotnych a więc z Funduszu Pracy
 • dochody otrzymane z praw autorskich oraz pozostałych praw majątkowych
 • tu rozliczamy także renty i emerytury
 • wypełniamy go również w przypadku pobierania stypendiów
 • Plik pit 37 online jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod nazwą deklaracji podatkowej.

Pit 38

Dotyczy tych osób, których dochody pochodzą z wartości kapitałowych ( giełdy, obligacje itp.)