Strona Główna » Serwis podatkowy » Upały w pracy

Upały w pracy

Autor: - Data publikacji: 2020-11-08 18:02:26

Z badań przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że upały negatywnie wpływają na efektywność pracy. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Wydajność pracy podczas upałów spada o średnio 20 %.

Upały w Polsce w tym roku jeszcze nie skończyły się, nadal prognozowane są temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. W czasie trwania upałów trudno osiągnąć wysoką produktywność pracy, niełatwo skoncentrować się przy wykonywaniu obowiązków nawet w biurze.

Polskie prawo, przewidując takie sytuacje, nakłada na pracodawców obowiązki zapewniające odpowiednie warunki pracy, a pracownikom daje pewne przywileje.

Pracodawca w czasie trwania upałów ma obowiązek:

  • Zapewnić w pomieszczeniach temperaturę właściwą do pracy.  W pomieszczeniach, gdzie znajdują się pracownicy a temperatura wzrasta nadmiernie, powinny być zastosowane klimatyzatory lub wentylatory. Na oknach winny być zamontowane rolety lub żaluzje, chroniące przed nadmiarem słońca i przegrzewaniem pomieszczeń.
  • Pracownicy powinni mieć zapewnioną nieodpłatnie wodę do picia. Osobom zatrudnionym na otwartej przestrzeni należy zapewnić wodę przy temperaturze powietrza przekraczającej 25 stopni Celsjusza, a pracownikom biurowym, gdy temperatura wynosi powyżej 28 stopni Celsjusza.
  • Jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do wody bieżącej, a pracownicy wykonują pracę, przy której mogą się pobrudzić, to woda musi być zapewniona również do mycia w ilości co najmniej 90 litrów na osobę dziennie.

Przywilejem pracowników jest prawo do skrócenia czasu pracy w czasie upałów:

  • W przypadku braku klimatyzacji czy wentylacji i przegrzania pomieszczenia pracodawca może zwolnić pracowników wcześniej
  • Pracownik może przerwać pracę ze względu na swój zły stan psychofizyczny spowodowany upałem i niemożność wykonywania obowiązków. W tej sytuacji nie ponosi strat finansowych.
  • W nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

W rozliczeniu pit 2020 (deklaracja dotycząca pit 2019) nie będzie więc widocznych konsekwencji finansowych spowodowanych krótszym czasem pracy w czasie upałów panujących latem 2019.