Strona Główna » Serwis podatkowy » Magiczny jeden procent

Magiczny jeden procent

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:46:44

Zawsze z początkiem roku pojawia się wyjątkowa możliwość pomocy potrzebującym, która w żaden sposób nie zmienia stanu naszych finansów. Można oddać mniej fiskusowi, jeśli od swojego podatku, jeden procent przekażesz organizacji pożytku publicznego.

Dla nas nie jest to dużo, właściwie nie kosztuje nic, natomiast dla organizacji uprawnionej do otrzymania jednego procenta podatku, jest to bardzo wiele. Im więcej osób nie zapomni wypełnić odpowiedniej rubryki w swoim rocznym zeznaniu podatkowym (PIT), tym więcej pieniędzy uzbiera się dla potrzebujących.

Jak to zrobić? Trzeba złożyć zeznanie podatkowe za 2019 rok w terminie do 31 kwietnia 2020. Najpierw obliczamy kwotę, którą możemy przekazać – nie może ona przekroczyć 1 proc. podatku należnego i zaokrąglamy ją do pełnych dziesiątek groszy w dół. Następnie z listy prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku) wybieramy sobie organizację pożytku publicznego (tzw. OPP). Lista OPP ma już formę elektroniczną i jest udostępniana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mpips.gov.pl).

Dalej wypełniamy odpowiednie rubryki swojego formularza, najczęściej PIT-37. Może to być także PIT 37 online. W formularzu znajduje się odpowiednia rubryka, w której podajemy tylko  numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji (nie musimy wpisywać nazwy organizacji, którą chcemy obdarować) oraz obliczoną wcześniej kwotę do przekazania na jej rzecz. Jest to równoczesne ze złożeniem wniosku i na tej podstawie pieniądze zostaną przekazane na konto OPP. Nie musimy więc znać, ani wpisywać numeru konta bankowego takiej organizacji.

Należy pamiętać o tym, że w jednym zeznaniu podatkowym możemy wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego.  W przypadku kiedy, zobowiązani jesteśmy  złożyć więcej zeznań, to w każdym z nich możemy obdarować inną OPP. Oczywiście jest też grupa podatników, która nie ma obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Są to emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS. Oni także mogą przekazać 1 proc. swojego podatku. W tym celu powinni złożyć PIT-37, jak wszyscy, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r.

Wypełniony PIT składamy osobiście, wysyłamy pocztą, rozliczamy online lub wysyłamy pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego. Wszyscy powinni skorzystać z możliwości podarowania swoich pieniędzy, tym bardziej, że to nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Kwota wsparcia nie wydaje się duża, ale jak to mówią: “Ziarnko do ziarnka i uzbiera się miarka”. Dzięki magicznemu, zaledwie jednemu procentowi, wiele OPP będzie mogło skutecznie nieść pomoc potrzebującym.