Prosimy o wskazanie reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego:Lokalne organizacje pożytku publicznego z siedzibą w Krośnie

Poniżej znajduje się lista organizacji pożytku publicznego, które sugerowane są podatnikowi rozliczającemu PIT w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” do przekazania 1,5% podatku w Krośnie. Podatnik ma również możliwość wpisania numeru KRS organizacji spoza listy.

Lista jest systematycznie aktualizowana na podstawie publikacji Narodowego Instytutu Wolności. Lista zawiera wyłącznie organizacje, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

KRS
Nazwa organizacji
0000225587
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie
0000081477
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
0000037306
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Krośnie
0000012533
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
0000088401
Polski Związek Krótkofalowców Oddział Podkarpacki w Krośnie
0000037573
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie
0000410942
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY KROSNO
0000315184
Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
0000321399
Stowarzyszenie Pasjonatów Tańca "Ego"
0000039761
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
0000189778
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
0000035701
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
0000049807
Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego w Krośnie
0000118343
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Krośnie
0000124477
Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski"
0000040564
Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie
0000217739
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego
0000221146
Fundacja "Otwartych Serc" im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej
0000189707
Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
0000386275
Fundacja dla Sztuki
0000623793
Fundacja Star Divers
0000525456
Stowarzyszenie Ogrodowe "Rajsy" w Krośnie
0000512935
Fundacja 21
0000424624
Fundacja "Razem z Psem"
0000373210
Klub Sportowy Budo
0000408941
Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
0000389601
Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów Ktc Krosno
0000717128
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie
0000397457
Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum
0000683172
Uczniowski Klub Sportowy "Pietnastka"
0000052488
BIESZCZADZKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Z SIEDZIBĄ W KROŚNIE
0000239947
STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KROŚNIE
0000871056
FUNDACJA DOTYK ANIOŁA
0000302507
STOWARZYSZENIE LEPSZE JUTRO

Dodatkowe organizacje pożytku publicznego - dodawane na życzenie jednostki samorządu terytorialnego

Standardowo w programie rozliczeniowym PIT na liście sugerowanych organizacji znajdują się wyłącznie OPP z siedzibą rejestrową na danym obszarze. Jeśli na obszarze jednostki działają organizacje lub ich oddziały, których siedziby znajdują się poza obszarem Państwa samorządu – zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu w celu ich zgłoszenia i dodania do listy.