Przekazanie materiałów graficznych i tekstowych umożliwi zaprojektowanie indywidualnej wersji programu PIT dla danej jednostki samorządu terytorialnego.