Przekazanie materiałów graficznych i tekstowych umożliwi zaprojektowanie indywidualnej wersji aplikacji rozliczeniowej dla danej jednostki samorządu terytorialnego.