Strona Główna » Serwis podatkowy » Sposób na podatki - rozliczanie pit 2020 online

Sposób na podatki - rozliczanie pit 2020 online

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:02:37

Wszystkim tym, dla których rozliczenie PIT online 2020 wciąż stanowi dobre wspomnienie (fakt sprawnego przygotowania deklaracji, co zapłaty podatku — wiemy, że wrażenia z pewnością są podzielone) rozliczenie PIT 2020 online na pewno nie przyniesie rozczarowania. Tegoroczne PIT rozliczenie online jest narzędziem w jeszcze większym stopniu dopracowanym i łatwiejszym w obsłudze. W tych okolicznościach nawet odrobina wiedzy podatkowej, która skądinąd jest zupełnie zbędna w czasie pracy nad deklaracją, może się okazać interesująca.

Oczywiście od lat podlegamy wciąż tym samym przepisom podatkowym, które ulegają modyfikacjom jedynie w ograniczonym zakresie. Nawet jeśli pracujemy nad zeznaniem w jednym z najlepszych programów do PIT, wciąż realizujemy podstawowe procedury związane z funkcjonowaniem podatków w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie PIT 2020 przez Internet nie stanowi tutaj najmniejszego wyjątku — jak co roku wypełnimy swoje zobowiązania wobec fiskusa, ulegając tej samej co zawsze presji prawa podatkowego. Na czym owa presja polega?

Z punktu widzenia zasad prawa podatkowego wszystko zaczyna dla podatnika od obowiązku podatkowego (oczywiście nieco wcześniej musiało powstać państwo, w którym żyjemy, ale na potrzeby niniejszego tekstu możemy przyjąć, iż takowe już istnieje). Obowiązek podatkowy jest czymś innym, niż moglibyśmy sobie intuicyjnie przedstawić — obowiązek podatkowy nie jest kwotą podatku, jaki co roku oddajemy w daninie RP. Obowiązek podatkowy to bardzo ogólne pojęcie —  stanowi on jedynie o tym, iż w pewnych okolicznościach może w naszym przypadku wystąpić zobowiązanie podatkowe (zobowiązanie jest właśnie podatkiem, jaki faktycznie płacimy). Wizja staje się nieco bardziej przejrzysta, jeśli zdamy sobie sprawę o jakich okolicznościach mowa. Są one nam wszystkim bardzo dobrze znane: wykonanie pewnych czynności lub osiągniecie dochodu. W pierwszym wypadku naszym zobowiązaniem będzie określona wartość podatku VAT, w drugim podatku PIT. Należy dodać, że podatkowe zobowiązanie, zgodnie z tym, co wcześniej powiedzieliśmy (i co wszyscy intuicyjnie czujemy) dotyczy nie tylko środków pieniężnych w określonej wartości. Dodatkowo powinny one zostać dostarczone organom państwowej administracji podatkowej (docelowo Skarbowi Państwa) w ściśle określony sposób oraz w jednoznacznie wyznaczonym terminie. Rozliczenie PIT 2020 program, jeśli właściwie przeprowadzone pozwoli nam podsumować oraz dodatkowo opracować nasze zobowiązania podatkowe w tym roku.

 

PIT rozliczenie online i jego nieinternetowa historia

Dziś, gdy pytamy, jak rozliczyć PIT przez Internet łatwo wyobrazić sobie, że podatek dochodowy musiał być stałym elementem finansów państwowych nowożytnych państw od wielu setek lat, a rewolucja informatyczna przyniosła jedynie zmianę sposobu jego raportowania i wyliczania. W rzeczywistości jednak rozliczenie roczne PIT na przestrzeni historii było zjawiskiem raczej efemerycznym, a przede wszystkim jest z nami od niewiele ponad 200 lat.

Stosunkowo krótka historia podatku dochodowego rozpoczyna się w roku 1798 na Wyspach Brytyjskich. Inaczej niż rozliczenie PITu przez Internet współcześnie, ówczesny PIT był skierowany przede wszystkim do elit społecznych — warstw posiadających. Najprawdopodobniej z tego powodu, iż warstwy niższe nie osiągały wystarczających przychodów, które byłyby możliwe do opodatkowania. Podatek dochodowy budził początkowo znaczne kontrowersje i niejeden spór w brytyjskim parlamencie dotyczył właśnie tego narzędzia finansowania budżetu państwa. W przeciwieństwie do funkcji, jaką spełnia w finansach państwowych choćby najnowsze rozliczenie PIT 2020 przez Internet, XIX podatek dochodowy służył głównie gromadzeniu dodatkowych środków w czasie wojen. Co ciekawe opozycja, wobec tego podatku wywodziła się również z niechęci udostępniania państwu szczegółowej informacji na temat sytuacji finansowej podatnika. Podobnie przedstawia się historia podatku PIT za Oceanem Atlantyckim — w Stanach Zjednoczonych. Tam również od czasu jego inauguracji w 1863 (w czasie wojny domowej), która została wymuszona zwiększonymi potrzebami budżetu państwowego, PIT skierowany był tylko do zamożniejszej części amerykańskiego społeczeństwa. Budził również kontrowersje — był kilkakrotnie wprowadzany i odwoływany, a raz został nawet uznany za niekonstytucyjny. Także w USA PIT regularnie zmieniał swój charakter.

Być może trudno w to uwierzyć mając przed sobą rozliczenie PIT przez Internet, ale po wielu legislacyjnych bataliach, w których czasie zarówno charakter podatku, jak i zakres społeczeństwa, którego dochody były nim obciążone, współczesny wymiar PIT zaczął krystalizować się na początku XX wieku. Wtedy to po znacznym wzroście obciążeń fiskalnych na czas wojen światowych nie zmniejszono ich nawet w czasie pokoju. Faktem jest jednak, iż przez przeważającą część swej historii podatek dochodowy wynosił jedynie kilka procent, a dotyczył tylko górnych warstw społeczeństwa. Pomimo że rozliczenie PIT 20017 przez Internet wydaje się naturalną konsekwencją życia w nowoczesnym państwie, nie należy dopatrywać się w nim niczego szczególnie trwałego — przyszłość może nam przynieść nowe formy opodatkowania.

 

Zbliżamy się do ostatecznego terminu, jaki wyznaczono mam na roczne rozliczenie podatkowe. Czy podejmując ten nieredukowalny obowiązek, skorzystamy z program PIT 2020?

Dla znacznej grupy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej PIT 2020 program wydaje się stanowić najbardziej prawdopodobne narzędzie do regulowania rocznych zobowiązań sprawozdawczych z organami podatkowymi administracji podatkowej. Oczywiście nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego, wziąwszy pod uwagę szereg znacznych udogodnień związanych z elektronicznym rozliczeniem podatku PIT.

Od kilku lat (od roku 2008, kiedy wprowadzono pierwszy system cyfrowych deklaracji PIT — e-Deklaracje) rozliczanie podatku przez Internet stało się najwłaściwszym środkiem zaradczym na coroczne napięcie towarzyszące pracy nad dokumentami PIT dla urzędów skarbowych. Nie jest żadną tajemnicą, iż wszyscy nosimy w sobie pewną niechęć do ujmowania społeczno-ekonomicznych aspektów swojego życia w abstrakcyjnych kategoriach żółto-szarych urzędowych formularzy. Dodatkowe niebezpieczeństwa w rodzaju ewentualności bolesnej w konsekwencjach pomyłki w naszym zeznaniu, czy też konieczność przedzierania się przez kolejne zespoły niezrozumiałych definicji, całkowicie uzasadniają tradycyjną niechęć do pracy nad rocznym zeznaniem PIT. Wszystko wskazuje jednak, iż możemy dziś już pozostawić za sobą kompleksy niezdrowych emocji, jakie dotychczas towarzyszyły podatnikom wszystkich krajów w ich corocznych zmaganiach z fiskusem. Rozliczenie PIT 2020 program oferuje podatnikowi zupełnie nową jakość doświadczenia pracy nad deklaracją podatkową. Oczywiście żaden nawet najlepszy program PIT zwalnia nas konieczności zrewidowania naszej bieżącej sytuacji fiskalnej, a tym bardziej z odpowiedzialności za nią przed organami podatkowymi, jednak dzięki jego pomocy nieprzyjemne do tej pory obowiązki mogą faktycznie stać się źródłem obywatelskiej satysfakcji. Twierdzenie to wspierają nawet pewne wyniki z dziedziny badań nauk społecznych wskazujące na fakt, iż łatwe do przeprowadzenia zeznanie podatkowe ma większe szanse na zapisanie się w pamięci podatnika jako satysfakcjonujące doświadczenie. Warto przy tym wspomnieć, iż coroczna ewolucja oprogramowania podatkowego zdaje się zmierzać w kierunku coraz to bardziej zaawansowanej automatyzacji pracy nad zeznaniem podatkowym — aktualnie nie musimy nawet samodzielnie rozstrzygać, jakiego rodzaju formularz podatkowy odpowiada naszej sytuacji fiskalnej. Program na podstawie kilku podstawowych informacji, jakich udziela podatnik, sugeruje właściwy PIT.

 

Sposób na podatki — rozliczanie PIT 2020 online

PIT rozliczenie online nie musi być wcale stresujące i trudne. Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z PIT online. Tą metodą za pomocą odpowiedniego programu szybko poradzisz sobie z PIT za 2020 online, co będzie dużo korzystniejsze dla twojego budżetu.

W dzisiejszych czasach, gdy Internet nie jest już tajemnicą dla większości ludzi, rośnie zapotrzebowanie na usługi internetowe w zakresie rozliczeń elektronicznych. Dlatego firmy informatyczne przygotowują coraz sprawniejsze i dokładniejsze rozliczanie PIT 2020 online. PIT już rzadko kto wypełnia w formie papierowej — coraz bardziej popularne staje się rozliczanie PIT online. Przekonaj się sam, że może być to dużo bardziej pożyteczna forma rozliczenia. Możesz rozliczenie PIT online 2020 rozpocząć do przeglądu programów dostępnych w tym roku. Jeśli jesteś początkującym płatnikiem podatków online, potrzebujesz programu darmowego i prostego, możesz taki znaleźć na stronie Pitax, która została tak pomyślana, by być łatwą w obsłudze oraz prostą i oczywistą dla każdego podatnika z niej korzystającego. Rozliczając PIT online 2020, jeśli nasze dochody roczne nie przekroczyły 85528 zł, możemy rozliczyć się w skali 18% podatku od dochodu, co przeliczy za nas program w pełni automatycznie, gdyż ma on elektronicznie wybudowany i przygotowany do tego typu rozliczeń system przelicznikowy, który odpowiada za właściwe rozliczenie. Jednak warto wiedzieć, że jeśli jesteś przedstawicielem wolnego zawodu, z pewnością będziesz się rozliczać przez ryczałt. Wartości ryczałtu kształtują się relatywnie od typu wykonywanej działalności gospodarczej i mogą wynosić od 20% dla lekarzy i nauczycieli zarabiających w praktyce prywatnej aż po najniższe wartości ryczałtu ze sprzedaży i usług, wyłączając sprzedaż artykułów alkoholowych i papierosów objętych akcyzą, a więc również podatkiem na rzecz państwa, kiedy to dochody od tych towarów są opodatkowane wyższą wartością ryczałtową. W przypadku takiego typu rozliczeń przedsiębiorstwa prowadzą zazwyczaj swoją księgowość, która pozwala rozliczyć im podatek dochodowy na podstawie bardziej skomplikowanych procedur i przy doradztwie podatkowym osób przeszkolonych do udzielania porad podatkowych. Najlepiej program PIT 2020 sprawdzi się przy standardowych rozliczeniach przez pracowników w pit 37, lecz coraz częściej program jest używany przez biura rachunkowe i księgowych przy wsparciu profesjonalnej wiedzy rachunkowej i podatkowej. Elektroniczne rozliczenia podatkowe są niewątpliwie przyszłością w relacjach państwo-podatnik.