Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczanie PIT online za rok podatkowy 2020

Rozliczanie PIT online za rok podatkowy 2020

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 11:06:33

Rozliczanie PIT 2020 online dla większości nas dobiegło końca przed miesiącem, a rokrocznie powtarzany w Internecie slogan „rozlicz PIT online” w tym roku najwyraźniej okazał się jeszcze bardziej skuteczny niż w latach ubiegłych. Czy rzeczywiście program PIT na swych obecnym poziomie zaawansowania sprawdził się wśród polskich podatników, jak wskazują na to miliony użytkowników elektronicznych PITów? Czego możemy spodziewać się w czasie najbliższego sezonu rozliczeń podatkowych?

Ponieważ przeważająca część podatników w Rzeczypospolitej Polskiej wciąż zdecydowanie pozostaje przy tradycyjnej formie rozliczeń podatkowych PIT, kwestia sukcesu elektronicznych rozwiązań fiskalnych dla przeciętnego Kowalskiego nie wydaje się jednoznacznie rozstrzygalna. Z jednej strony, wszelkie dane statystyczne zdają się potwierdzać przypuszczenie, że elektroniczne PITy zyskiwać będą na społecznej akceptacji, a co za tym idzie popularności każdego kolejnego roku. Niewątpliwie też jakość poszczególnych rozwiązań informatycznych służących do przygotowania i przesyłania gotowej deklaracji podatkowej do urzędu wzrasta, jednak wciąż wielu naszych współobywateli z nieufnością traktuje zachętę w rodzaju „rozlicz PIT przez Internet” a swoje rozliczenie roczne PIT woli powierzyć papierowym formularzom, które najczęściej następnie osobiście składane są w najbliższym urzędzie skarbowym. Czy w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o sukcesie rozwiązań elektronicznych? Zapewne należy o tym myśleć jako o procesie w toku, który rozciągnie się na co najmniej kilka następnych, prawdopodobnie znacznie dłużej.

W tym samym czasie możemy jednak spodziewać się, że aplikacje do rozliczania podatku dochodowego, jak również wszelkie systemowe rozwiązania tego typu w rodzaju portali podatkowych będą podlegać nieustannej ewolucji i udoskonalaniu. W pewnym sensie jest to sytuacja całkowicie naturalna, gdyż z jednej strony nieustannym zmianom podlega kształt prawa podatkowego, a z drugiej zażarta konkurencja na rynku ofert cyfrowej obsługi rozliczeń podatkowych zmusza producentów tego rodzaju aplikacji do ciągłego poszukiwania nowych atutów, które mogą zostać skonfrontowane propozycją konkurencji. Ponieważ rok 2020 okazał się wyjątkowo łaskawy dla produkcji zwracających szczególną uwagę na te aspekty oprogramowania, które odpowiadają za bezpośredni komfort pracy użytkownika, należy się spodziewać dalszego rozwoju w tym kierunku, co dla polskiego podatnika powinno być dobrą wiadomością — jego rozliczenia będą jeszcze łatwiejsze i prostsze.