Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT online — odsetki od zaległości podatkowych

Rozliczenie PIT online — odsetki od zaległości podatkowych

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:07:42

Najnowsze PIT rozliczenie online jest na tyle łatwe do przeprowadzenia, że kwestia „jak rozliczyć PIT przez Internet?” faktycznie traci wszelką rację bytu. Wciąż jednak istnieją aspekty rozliczenia podatkowego, wobec których powinniśmy zachować daleko posuniętą ostrożność.

Z racji tego, że przepisy prawa podatkowego nie zmieniają się tak dynamicznie, jak programy do rozliczeń podatkowych, powinniśmy zawsze być przygotowani na ewentualność kłopotów w sytuacji, gdy organy podatkowe zakwestionują nasze PIT rozliczenie online. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że kwestia terminowości wywiązywania się z podatkowych powinności jest kluczowa takiej sytuacji. Należy pamiętać, że fiskus działa w rytmie ściśle określonego kalendarza podatkowego, w którym cyklicznie powtarzające się co roku obowiązki podatników stanowią siłę napędową całego systemu podatkowego państwa. Choć jednak rok podatkowy pokrywa się ze standardowym rokiem kalendarzowym, nie opiera się na uświęconym wielowiekową tradycją kalendarzu gregoriańskim. W kalendarzu podatkowym liczą się tylko i wyłącznie zdarzenia wynikające z reguł prawa podatkowego oraz procedur wywiązywania się z zobowiązań podatkowych przez kolejne grupy podatników.

Nie zastanawiajmy się zatem jak rozliczyć PIT przez Internet — starajmy się przede wszystkim, by nasz PIT rozliczenie online został złożony na czas, a wynikające z niego obciążenie podatkowe zostało uregulowane w terminie. Gdyby jednak zdarzyło się, iż z takich bądź innych powodów pozostaliśmy w tyle za „zegarem podatkowym” naszej administracji podatkowej, zostaniemy najprawdopodobniej potraktowani jako winni uchybienia w naszych obowiązkach i konsekwentnie ukarani. Oczywiście minęły już czasy, w których państwo karało swych obywateli za zaległości podatkowe więzieniem lub konfiskatą mienia, jednak wciąż możemy spodziewać się kary finansowej. W rezultacie nieterminowe rozliczenie podatku PIT zaowocuje dodatkowymi kosztami w związku z odsetkami za zaległości podatkowe rzędu ośmiu procent na rok. Wciąż mamy jednak możliwość obniżenia wymiaru odsetek o połowę przewidzianej ustawowo wartości, gdy dokonamy korekty zeznania podatkowego i dostarczymy je w czasie sześciu miesięcy od ostatecznego terminu wysłania deklaracji do urzędu podatkowego. By skorzystać z obniżonego wymiaru odsetek za zwłokę w rozliczeniu, musimy także opłacić w wymagany od nas podatek w czasie sześciu dni od przekazania organom podatkowym naszej korekty.