PIT 2020

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 10:21:43

W roku 2020 pit będzie rozliczany na podobnych zasadach jak w latach ubiegłych. Podstawą rozliczenia PIT 2019 będzie Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje istotnych zmian w PIT 2020. Progi podatkowe pozostają bez zmian. Obecnie wynoszą: próg pierwszy – 18%, próg drugi – 32 %.

Formularze podatkowe PIT pozostają te same, chociaż zgodnie z projektem Ministra Finansów z dnia 5 października 2019 dotyczącym wzorów druków zeznań i informacji PIT, w niektórych przewidziane są drobne zmiany przede wszystkim o charakterze technicznym. Mają one na celu wyeliminowanie ryzyka błędów, jakie często występowały przy wypełnianiu formularzy PIT 36, PIT B oraz PIT M.  Zastrzeżenia do tych formularzy były zgłaszane przez podatników i przez urzędników urzędów skarbowych. Niektóre formularze  będą dostosowane do zmian, jakie wprowadza ją przepisy Ordynacji podatkowej.

Przykładowo na druku PIT 36 przewidziane jest dodanie pozycji do wpisywania dochodów  z odpłatnego zbycia rzeczy (art.10 ust.1 lit.4 ustawy o PIT).  Dotychczas dochody z odpłatnego zbycia rzeczy  były rozliczane łącznie z przychodami z innych źródeł, chociaż ustawa nie pozwala rozliczać straty z tego źródła tak jak to jest przy innych źródłach przychodów.

Każdy program do PIT 2020 musi uwzględnić wprowadzane zmiany. Program PIT 2020 będzie pomagał podatnikom w rozliczeniu przychodów uzyskanych w roku podatkowym 2019. Wybierając w okresie rocznych rozliczeń podatkowych za rok 2019, czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku opcję rozliczenia poprzez PIT 2020 program (PIT 2020 onlinebędziemy mogli wybrać potrzebne w naszej sytuacji podatkowej wzory PIT spośród obowiązujących znowelizowanych zeznań: PIT 37, PIT 36, PIT 38, PIT 36, PIT 36L, PIT 39 oraz załączników do przekazania informacji: PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG.

Projekty rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 5 października 2019 roku przewidują też wprowadzenie zmian we wzorach zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Dotyczy to zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn na drukach SD-3, SD-3A i SD-Z2. Zmodyfikowane druki będą zawierały dodatkowe pola dotyczące nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Umożliwi to złożenie zeznania również przez tych podatników,  którzy będą nabywali  rzeczy albo prawa majątkowe  tytułem częściowego zniesienia współwłasności.