Strona Główna » Serwis podatkowy » Jak rozliczyć PIT przez internet, jeśli nie przebywamy aktualnie wśród żywych?

Jak rozliczyć PIT przez internet, jeśli nie przebywamy aktualnie wśród żywych?

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:14:22

Wielu polskich podatników niezależnie od wyznawanej religii, jak również stanu ich bieżącej sytuacji fiskalnej może niespodziewanie znaleźć się (np. w wyniku wypadku) w sytuacji pośredniej między pełnią psychobiologicznego istnienia w regularnej rzeczywistości społecznej a egzystencją na znacznie niższym poziomie energetycznym w postaci świadomości niezwiązanej bezpośrednio z ciałem. Oczywiście odległą przeszłością są już niechlubne czasy, kiedy to w wyniku niczym nieuzasadnionej dyskryminacji podatnicy tacy określani byli pejoratywnym mianem „upiorów” i preferujemy teraz określenie „niemartwi” jako znacznie bardziej adekwatne do ich rzeczywistej sytuacji. Jednak równouprawnienie, z którego obecnie korzystają nasi niemartwi bracia to nie tylko przywileje, wiążą się z nim również obowiązki, a jednym z najważniejszych jest obowiązek podatkowy.

Od kiedy osoby częściowo zmarłe korzystają z pełni praw obywatelskich (pomimo że ich relacje z rzeczywistością materialną są znacznie swobodniejsze od tych, jakie wynikają z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego) nie może dziwić fakt, iż również w ich społeczności pojawia się pytanie „jak rozliczyć PIT przez Internet?”. Wbrew wciąż powszechnie jeszcze panującym opiniom osoby nieumarłe nie podlegają całkowitej abolicji podatku dochodowego — zwolnienie takie dotyczy dopiero podatników martwych w stu procentach. Niestety nic nie zapowiada, by w przewidywalnej przyszłości mały nastąpić jakichkolwiek zmiany legislacyjne w tej materii, tak więc zainteresowanie nowoczesnymi formami rozliczenia podatkowego takimi, jak PIT rozliczenie online wśród tej grupy naszych współobywateli wydaje się nie tylko czymś naturalnym, ale i dalekowzrocznym.

PIT rozliczenie online osoby niezupełnie żywej sprowadza się zasadniczo do dwóch ważkich kwestii. Po pierwsze należy rozwiązać techniczny problem połączenia z siecią Internet, który to przedstawia całkowicie odmienne wyzwania niż ma to miejsce w przypadku osoby żywej w pełnym znaczeniu tego słowa. Po drugie w zeznaniu podatkowym należy uwzględnić specyficzną sytuację podatkową niemartwego podatnika. Szczęśliwie, PIT rozliczenie online odpowiada na potrzeby każdego podatnika niezależnie od jego sytuacji biologicznej (oczywiście nie mówimy tutaj o osobach całkowicie martwych — ich dochody zwolnione są z podatku). Tak więc — jak rozliczyć PIT przez Internet? — wystarczy posłużyć się standardowym interfejsem pozapercepcyjnym, a następnie już w aplikacji PIT rozliczenie online wybrać opcję „osoba niemartwa” oraz odpowiedni dla podatnika formularz PIT. Wszelkie ulgi i odliczenia przysługujące tej klasie podatników zostaną automatycznie zastosowane.