Strona Główna » Serwis podatkowy » 1% w 2019 roku

1% w 2019 roku

Autor: - Data publikacji: 2020-11-09 10:57:25

W rozliczeniu pit za 2019 rok każdy podatnik mógł zdecydować o przekazaniu na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) 1% swojego podatku. Z tego źródła  OPP otrzymały w 2020 roku 557 milionów złotych.  Jest to o ponad 50 milionów więcej niż w poprzednim roku. 

Spośród 7,8 tysiąca organizacji pożytku publicznego (OPP) najwięcej środków z 1% podatku zebrała Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” (136 milionów zł). Kolejne na liście beneficjentów 1% to: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko” -20,7 mln zł, Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 15,7 mln zł i Fundacja “Rosa” – 10,3 mln zł. OPP na samym końcu tej listy otrzymały mniej niż 1 zł.

40% wszystkich środków zebrały organizacje z pierwszej dziesiątki. Niewielkie organizacje, które z reguły mają mało środków, nie otrzymały większego wsparcia. Największą część z 1% podatków pozyskują organizacje, które prowadzą subkonta, czyli zbierają na rzecz konkretnych podopiecznych. Im więcej podopiecznych, tym większa kwota uzbierana przez organizację.

Z założenia celem 1% było bardziej równomierne wsparcie instytucji działających na rzecz  pożytku publicznego. Przekazywanie 1% na osoby indywidualne jest zgodne z prawem. Jednakże nie jest zgodne z pierwotnym celem. Intencją mechanizmu przekazywania 1% było kierowanie części swojego podatku na dobro wspólne.Pomocy osobom indywidualnym, które niewątpliwie potrzebują wsparcia, można udzielać również w inny sposób, np.przez darowizny. 1% nie jest darowizną, lecz są to pieniądze publiczne, którymi możemy dysponować, chociaż w ograniczonym zakresie.

Zainteresowanie podatników ich wpływem na przeznaczenie środków z 1% podatku sukcesywnie rośnie. W 2004  roku (rozliczenie pit za 2003 rok) ogólna kwota zebrana wynosiła 10,4 miliona zł. Uproszczenie mechanizmu przekazywania (w 2007 roku) spowodowało zdecydowany wzrost liczby podatników jak i kwot pozyskanych przez organizacje. Każdy program pit przewiduje przekazanie 1% i pomaga w wyborze OPP. Program do rozliczania pit 2019 (jak też program pit 2019 online czy pity 2019 program, rozlicz pit 2019 online) będzie umożliwiał zadysponowanie 1% przy rozliczaniu w roku 2020 podatku za rok 2019.