Tag Archives: rozliczenie pit 2020 program

PIT 2020 po terminie

Jeżeli zeznanie rozliczenie PIT 2020 nie zostanie złożone w obowiązującym terminie, podatnik ma prawo złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, tj. niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej z niezłożenie zeznania.

Wniosek taki, zwany potocznie czynnym żalem musi zawierać informację o tym, kto oraz jakiego czynu niedozwolonego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczenie pit za 2020 online – w tym bowiem okresie organy zakładają, że nie mogą jeszcze w ustalić, czy podatnik spóźnił się z wysyłką, czy może deklaracja wciąż znajduje się w drodze do urzędu skarbowego (dla przykładu listem poleconym).

Po upływie kilku dni zasadniczo uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu (na potrzeby rozliczenia pit 2020 program) upłynął, a urząd skarbowy jest już w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego, tj. niezłożenia zeznania podatkowego w terminie. Świadomość takiej procedury pozwoli podatnikowi uniknąć odpowiedzialności, jeżeli zareaguje odpowiednio szybko.Sposób na podatki — rozliczanie PIT 2020 online

Rozliczenie roczne PIT — dlaczego właściwie to robimy? Wszystkim tym, dla których rozliczenie PIT online wciąż stanowi dobre wspomnienie (fakt sprawnego przygotowania deklaracji, co zapłaty podatku — wiemy, że wrażenia z pewnością są podzielone) rozliczenie PIT online na pewno nie przyniesie rozczarowania. Tegoroczne PIT rozliczenie online jest narzędziem w jeszcze większym stopniu dopracowanym i łatwiejszym

Czytaj więcej