Strona Główna » Aktualności » Zmiany w rozliczaniu PIT w roku 2019

Zmiany w rozliczaniu PIT w roku 2019

Autor: - Data publikacji: 2018-12-03 10:24:00

W roku 2019 wchodzą w życie całkowicie nowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Roczne rozliczenia PIT przygotuje wstępnie dla wszystkich podatników Krajowa Administracja Skarbowa. W przyszłym roku zmiany te dotkną osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, a także osoby grające na giełdzie. W roku 2020 podobnie stanie się z przedsiębiorcami.

Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne ustawy, które zostały przegłosowane przez sejm 4.10.2018, a następnie podpisane przez prezydenta na początku listopada oznaczają nowy sposób rozliczania podatków już w czasie najbliższych kilku miesięcy. Zgodnie z zapisami nowelizacji urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej będą odpowiadać za przygotowanie deklaracji PIT, a następnie udostępnienie jej na Portalu Podatnika. Deklaracje zostaną automatycznie przygotowane na podstawie następujących danych:

  • informacji otrzymanych od płatników – instytucji oraz firm – którzy zatrudniali podatnika w trakcie roku 2018;
  • informacji przekazanych przez samego podatnika w ubiegłorocznych zeznaniu takich jak ulga na dzieci, numer KRS organizacji, której przekazany został 1%;
  • informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową (m.in. kwota zaliczek na PIT wniesiona w trakcie roku 2018;
  • informacji przechowywanych w rejestrach państwowych, np. ZUS, PESEL.


Wypełnione na tej podstawie przez KAS deklaracje zostaną udostępnione na Portalu Podatnika w okresie od 15.02.2019 do 30.04. 2019 – oznacza to, że każdy podatnik będzie mógł po zalogowaniu się na swoje konto dokonać następujących czynności:

  • zaakceptowanie rozliczenia bez zmian;
  • uzupełnienie informacji dotyczących formy opodatkowania, zastosowanych ulg podatkowych, organizacji, do której trafi 1%;
  • uzupełnienie informacji dotyczących formy opodatkowania, zastosowanych ulg podatkowych, organizacji, do której trafi 1%;
  • odrzucenie przygotowanego zeznania i samodzielne rozliczenie PIT.

Ostatecznym terminem dokonywania wszelkich modyfikacji w rozliczeniu jest północ 30 kwietnia 2019 – następnie zostanie ono przekazane do urzędu skarbowego w postaci przygotowanej przez urzędników.

Czy warto zajrzeć o do zeznania PIT przygotowanego przez KAS? Zdecydowanie warto sprawdzić automatycznie przygotowaną deklarację. Przede wszystkim skorzystanie z wszystkich przysługujących podatnikowi ulg będzie tego wymagać. Warto także sprawdzić, czy właściwej organizacji zostanie przekazany 1% z naszego zeznania.

Należy pamiętać, że nowe zasady rozliczania podatku nie od razu dotyczyć będą wszystkich podatników. W roku 2019 rozliczone zostaną w ten sposób tylko PIT-37 i PIT-38 – kolejne formularze (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) dołączą do systemu w roku 2020.