Strona Główna » Aktualności » Sposoby finansowania organizacji

Sposoby finansowania organizacji

Autor: - Data publikacji: 2019-01-05 13:41:00

Pytanie o to, w jaki sposób organizacja może finansować swoją działalność, jest jednym z najważniejszych, przed którymi stajemy w naszej pracy. Krótki przegląd możliwych odpowiedzi pozwoli na zweryfikowanie sposobów, jakie możemy obrać, by zapewnić naszej organizacji płynne funkcjonowanie.

Składki członków NGO

Możliwość pobierania składek od członków zarezerwowana jest dla stowarzyszeń. Składki mogą być wydawane na dowolną działalność statutową.

Zbiórki publiczne

Określenie „zbiórka publiczna” odnosi się jedynie do publicznego zbierania gotówki. W takich okolicznościach organizacja ma obowiązek zarejestrowania zbiórki na zbiorki.gov.pl. Nie jest zbiórką publiczną akcja internetowa lub SMS-owa.

Tzw. małe granty

„Małe granty” to niewielkie dotacje (do 10 000 zł) przyznawane bez konkursu i w uproszczony sposób. Projekty finansowane w ten sposób nie mogą trwać dłużej niż 90 dni.

Darowizny

Darowizny to bezinteresownie przekazane środki (pieniężne lub materialne) przez osoby prywatne i firmy. Darowizna nie przynosi darczyńcy niczego w zamian – może on jednak na jej podstawie skorzystać z odliczenia podatkowego.

Dotacje

Dotacje, czyli przekazanie organizacji środków na specyficzne działania. Zazwyczaj przyznawane są w drodze konkursu i pochodzą ze środków publicznych, choć zdarzają się również prywatne – wypłacane ze środków organizacji grantodawczych.

Dary rzeczowe

Dary rzeczowe to otrzymane przez organizacje ubrania, jedzenie, sprzęt komputerowy itp. Organizacje zazwyczaj przekazują z kolei zebrane przedmioty swoim podopiecznym.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Jest to możliwość sprzedaży usług lub towarów. Tego typu działalność mogą prowadzić wszystkie organizacje pozarządowe i nie wymaga to rejestracji działalności gospodarczej. Działalność odpłatna nie może jednak przynosić żadnego zysku, tj. przychody muszą zostać zrównoważone kosztami.

Działalność gospodarcza

Jest to możliwość sprzedaży usług lub towarów z zyskiem – jednak zyski muszą zostać wykorzystane na działalność statutową. Tego rodzaju aktywność musi zostać zarejestrowana w KRS. Działalność gospodarcza nie może przy tym być dominującą działalnością organizacji.

Pożyczka

Organizacje pozarządowe podobnie każdy inny podmiot może zaciągnąć pożyczkę.

Loteria fantowa

Dochód pochodzący ze sprzedaży losów może zasilić konto organizacji. Przeprowadzenie loterii wymaga jednak niekiedy uzyskania zgody. Organizacją loterii powinna ponadto być zgodna z przepisami ustawy o praniu pieniędzy.

1% od PIT

Rokrocznie organizacje posiadające status pożytku publicznego mą otrzymać od podatników 1% należnego państwu podatku dochodowego.