Strona Główna » Aktualności » „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie” – podsumowanie projektów IWOP w edycji 2021/2022

„PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie” – podsumowanie projektów IWOP w edycji 2021/2022

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-08-22 15:36:00

W lipcu formalnie zakończyliśmy najnowszą edycję naszego projektu „PITax.pl dla OPP”, a kilka miesięcy wcześniej dobiegła końca najnowsza edycja projektu „Wspieraj lokalnie”. Jakie efekty przyniosły tegoroczne projekty IWOP wspierające kampanię 1%?

W tym roku Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zrealizował po raz kolejny swoje główne projekty: „PITax.pl dla OPP” oraz „Wspieraj lokalnie”. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat rezultatów projektów.

PITax.pl dla OPP

Koncepcja projektu „PITax.pl dla OPP” powstała jako odpowiedź na podstawowe potrzeby polskiego sektora organizacji pozarządowych. Ponieważ najczęściej wyrażaną przez polskie organizacje pozarządowe potrzebą jest zapewnienie odpowiedniego finansowania ich działalności, projekt z założenia skoncentrowany był na pomocy w tym właśnie aspekcie pracy organizacji.

Projekt miał na celu pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i darowizn przy wykorzystaniu internetu oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Jednym z podstawowych założeń projektu „PITax.pl dla OPP” było wyrównywanie szans organizacji pożytku publicznego w rywalizacji o uwagę podatnika i darczyńcy. W projekcie w podobnym zakresie uczestniczyły zarówno duże ogólnopolskie organizacje, jak i niewielkie, działające lokalnie – zarówno organizacje mające duże nakłady i doświadczenie w kampanii 1%, jak i te, które prowadziły ją po raz pierwszy.

Projekt skierowany był do całej bazy organizacji pożytku publicznego (OPP) w Polsce, uprawnionych do zbiórki 1% podatku dochodowego, tj. do 9116 (dane z NIW na dzień 7 kwietnia 2022). Merytoryczna część projektu została zrealizowana w odniesieniu do 1302 OPP z terenu całej Polski oraz ich podopiecznych.

Organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu, otrzymały za symboliczną opłatą w wysokości od 2 zł dostęp do spersonalizowanej wersji aplikacji rozliczeniowej PIT (online i instalacyjnej) oraz szeregu dodatkowych narzędzi umożliwiających przekazanie danej organizacji 1% podatku dochodowego, a także darowizn (strona docelowa, banery i przyciski, katalog OPP, ulotki, formularze PIT, udostępnienie w sieciach społecznościowych, stopka e-mail, system darowizn dla OPP, przypomnienie o rozliczeniu, raporty i statystyki).

Pełny raport z realizacji projektu znajduje się na naszej stronie: Raport z realizacji projektu „PITax.pl dla OPP” 2021/2022

Wspieraj lokalnie

Koncepcja projektu „Wspieraj lokalnie” powstała w efekcie przeświadczenia o fundamentalnym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP).

W projekcie „Wspieraj lokalnie” IWOP połączył promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczeniem PIT na terenie danej jednostki samorządu. W ramach „Wspieraj lokalnie” jednostki samorządowe otrzymały możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych, a jednocześnie stymulowania wzrostu swoich przychodów podatkowych.

Część merytoryczną projektu stanowiło przygotowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dostępu do bezpłatnej i dostosowanej do ich potrzeb wersji aplikacji do rozliczeń PIT. Przeznaczeniem aplikacji było zamieszczenie jej na stronie internetowej jednostki jako bezpłatnego narzędzia dostępnego dla lokalnych podatników.

W systemie rozliczeniowym znajdował się herb jednostki samorządowej oraz grafika promocyjna, opis korzyści wynikających z lokalnego rozliczania podatku dochodowego oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres w danej lokalizacji. Na stronie startowej aplikacji jednostki miały możliwość zamieszczenia autorskiego tekstu zachęcającego do rozliczania PIT w miejscu zamieszkania i wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Główną funkcjonalnością spersonalizowanej wersji aplikacji PIT był katalog lokalnych OPP – za jego pośrednictwem aplikacja zachęcała użytkowników do przekazania 1% lokalnym organizacjom. Lokalne OPP otrzymały możliwość zalogowania się do systemu i przygotowania prezentacji, z którą podatnicy mogli zapoznać się w czasie rozliczenia. Aplikacja nie ograniczała podatnikom możliwości swobodnego wyboru OPP, do której trafiał 1% podatku dochodowego.

Projekt skierowany był do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Merytoryczna część projektu została zrealizowana w odniesieniu do 734 samorządów oraz zarejestrowanych na ich terenie OPP.

Pełny raport z realizacji projektu znajduje się na naszej stronie: Raport z realizacji projektu „Wspieraj Lokalnie” 2021/2022