Strona Główna » Aktualności » Zostało tylko kilka godzin na akcję społeczną dla Ukrainy – prosimy o 30 minut

Pilna akcja informacyjna na rzecz Ukrainy

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-03-03 14:12:45

Pilne! Akcja informacyjna na rzecz Ukrainy – potrzebne działanie TERAZ. Jutro w Rosji może zostać wprowadzony stan wojenny. Możliwość kontaktu z Rosjanami może zostać utracona.

Trwa akcja informowania Rosjan o sytuacji na Ukrainie. Próbujemy przebić się przez rosyjską propagandę – umieszczamy komentarze o wojnie / oceny restauracji, hoteli i innych obiektów w całej Rosji. Jednak uczestnicy akcji zbyt mocno koncentrują się na dużych i znanych miastach, gdzie dostęp do informacji jest stosunkowo najlepszy.

Dlatego prosimy Was o działania lepiej ukierunkowane. Proponujemy, aby mieszkańcy poszczególnych miast w Polsce (i ich okolic) „zaopiekowali się” poszczególnymi miastami w Rosji. Poniżej tabela przyporządkowująca „miasta partnerskie” (arkusz Google):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12oS-a0zkqh5rzGWlzpTYYQMiNwNdehtPgpcgRWqnUPg/edit?usp=sharing

Roześlijcie tę informację do wszystkich, którzy mogą pomóc. Sama/sam rozpocznij działanie już TERAZ. Nasza akcja ma sens tylko tak długo, jak długo Rosja jej nie zablokuje, a dziś wieczorem czasu polskiego może zostać wprowadzony na jej terenie stan wojenny. Każda godzina ma znaczenie. To jedna z niewielu szans dotarcia do Rosjan.

Gdzie i jak zamieszczać komentarze/oceny?

Komentarze/oceny należy zamieszczać jako recenzje hoteli i restauracji:

  1. Na https://yandex.ru/maps/ – najpopularniejszy serwis w Rosji; konto należy założyć na: https://passport.yandex.ru/ (automatyczne tłumaczenie strony w menu kontekstowym pod prawym klawiszem).
  2. Na https://www.google.com/maps/ – należy wyszukać miasto, a następnie „restaurants” i „hotels” (po angielsku).

Do napisania recenzji konieczne jest założenie konta na tych serwisach.

Prosimy Was o dawanie 5 gwiazdek – potrzebujemy przychylności właścicieli, a nie ich złości. Pamiętajcie, że także Rosjanie od lat są ofiarami Putina. Czas ma znaczenie. Im nasza akcja będzie szybsza i o szerszym zakresie, tym większe będzie jej znaczenie.

Zamieszczajcie rosyjską wersję wiadomości.

Oto propozycja treści:

Друзья. Это важная новость из Польши - из свободного мира: Путин сошел с ума. Он вторгся в Украину, потому что считает, что свободная, демократическая и процветающая Украина представляет угрозу для его режима. Он думал, что украинцы быстро сдадутся. Но украинцы мужественно защищают свою свободу и независимость от подавляющих сил российского вторжения. Война ужасная: уже погибло много мирных жителей, разрушена большая часть гражданской инфраструктуры. Миллионы украинских беженцев бегут в Польшу и другие страны Европы. С обеих сторон убито много солдат. В течение недели на поле боя погибло или было ранено почти 9000 русских солдат, часто мальчишек, а срочников — ваших детей. Украинцы не хотят быть "освобожденными" Россией, это пропагандистская ложь. Они яростно борются против российской оккупации. Не верьте кремлевской пропаганде. Мир ввел жесткие санкции против Путина и России, чтобы остановить путинское безумие и защитить невинных мирных жителей, погибающих от путинской агрессии против наших и ваших украинских друзей. Помогите миру остановить безумие Путина. Используйте VPN в Интернете для доступа к информации из реального мира. Путин уничтожает не только Украину, но и Россию. Выступитe против Путина и его дружков! Покажите миру, что русские не приемлют резню украинцев. Русские тоже хотят быть свободным и богатым народом! Военное положение возможно с пятницы, вы будете отрезаны.

Tak wygląda jej polskie tłumaczenie:

Przyjaciele. To ważna wiadomość z Polski - z wolnego świata: Putin oszalał. Najechał na Ukrainę, ponieważ uważa, że wolna, demokratyczna i zamożna Ukraina jest zagrożeniem dla jego reżimu. Myślał, że Ukraińcy szybko się poddadzą. Ale Ukraińcy dzielnie bronią swojej wolności i niepodległości przed przeważającymi siłami rosyjskiej inwazji. Wojna jest straszna: wielu cywilów już zginęło, a duża część infrastruktury cywilnej została już zniszczona. Miliony ukraińskich uchodźców uciekają do Polski i innych krajów europejskich. Wielu żołnierzy ginie po obu stronach. W ciągu tygodnia na polu bitwy zginęło lub zostało rannych prawie 9000 rosyjskich żołnierzy, często młodzi chłopcy, poborowi - wasze dzieci. Ukraińcy nie chcą wyć „wyzwolonymi” przez Rosję, to kłamstwo propagandowe. Zaciekle walczą z rosyjską okupacją. Nie wierz w propagandę Kremla. Świat nałożył surowe sankcje na Putina i Rosję, chcąc powstrzymać szaleństwo Putina i chronić niewinnych cywilów ginących z powodu agresji Putina przeciwko naszym i Waszym ukraińskim przyjaciołom. Pomóż światu powstrzymać szaleństwo Putina. Korzystaj z VPN w internecie, aby uzyskać dostęp do prawdziwych informacji ze świata. Putin niszczy nie tylko Ukrainę, ale także Rosję. Stań przeciwko Putinowi i jego kumplom! Pokaż światu, że Rosjanie nie akceptują rzezi Ukraińców. Rosjanie też chcą być wolnym i bogatym narodem!

Zachęcamy do przesłania do znanych Wam krajowych, a także zagranicznych organizacji propozycji geograficznego przyporządkowania miejscowości i obszarów na potrzeby tej akcji informacyjnej.

Prosimy o możliwie szerokie rozesłanie tej wiadomości wszelkimi możliwymi kanałami dystrybucji.

Powodzenia!
Zespół IWOP