Strona Główna » Aktualności » Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Autor: - Data publikacji: 2018-11-12 11:13:23

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). 

Rozporządzenie precyzuje wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków pochodzących z 1% podatku PIT. Poza zmianą organu wydającego rozporządzenie, projekt zawiera przepisy powielające rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne organizacji pożytku publicznego, które publicznie zachęcają do przekazywania 1% podatku, i które finansowana są z 1%, niezależnie od formy (przekaz wizualny, dźwiękowy bądź audiowizualny) muszą zawierać określoną przez Ministerstwo adnotację. Aktualnie jest to następujące sformułowanie: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”. W przypadku, gdy rozmiary materiałów promocyjnych uniemożliwiają zamieszczenie takiej informacji, OPP ma obowiązek zamieścić krótszą: „Sfinansowano/współfinansowano z 1% podatku”. Rozporządzenie precyzyjnie określa sposób publikowania tych informacji.

Programy komputerowe

Programy komputerowe dające podatnikowi możliwość przekazania 1% podatku PIT dla OPP muszą zawierać jeden z następujących komunikatów:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”

 lub

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Oryginalny tekst Rozporządzenia: D2018000205301