Strona Główna » Aktualności » CIT-8 – obowiązek OPP wobec urzędu skarbowego

CIT-8 – obowiązek OPP wobec urzędu skarbowego

Autor: Mateusz Lipecki - Data publikacji: 2016-03-15 11:34:57

CIT-8, to formularz, na którym Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) zgłaszają wysokość osiągniętego przez nich dochodu. Zeznanie to należy wysłać do właściwego urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po roku, za który rozliczamy CIT. Z reguły terminem tym jest 31 marca.

Informacje ogólne

W terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego OPP muszą poinformować urząd skarbowy o wysokości osiągniętego dochodu w roku obrotowym, a także zapłacić podatek wynikający z zeznania.

Najczęstszym terminem złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku jest 31 marca (a gdy 31 marca wypada w dzień wolny od pracy, to pierwszy dzień roboczy następujące po dniu 31. marca), ponieważ z reguły OPP za rok obrotowy mają rok kalendarzowy.

Formularze CIT

Do wykazaniu dochodów OPP służy formularz CIT-8, CIT-O oraz CIT-D.

CIT-8 – to podstawowy formularz, na którym OPP wykazują swoje dochody, koszty uzyskania przychodu oraz informują o przeznaczeniu dochodu na działalność statutową.

Dochodami Organizacji są wszelkie wpływy finansowe, np. dotacje, składki, darowizny, środki z 1%, itd. W CIT-8 wykazujemy wszystkie uzyskane dochody; te które podlegają opodatkowaniu, jak i te, które są zwolnione z podatku. Jakie dochody są zwolnione  z opodatkowania przeczytamy w dalszej części artykułu.

CIT-8/O – to formularz, na którym OPP informują o przysługujących im zwolnieniach podatkowych.
Dochody Organizacji zwolnione z podatku:

  • przeznaczone na działalność statutową,
  • dochody organizacji mających status organizacji pożytku publicznego,
  • dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
  • składki członkowskie,
  • dotacje z budżetu państwa, samorządu.

W CIT-8/O należy wykazać, tylko te uzyskane dochody, które są zwolnione z podatku.

CIT-D – to formularz, na którym OPP informują o otrzymanych darowiznach od firm lub osób fizycznych.

Formularz ten składa się, jeśli organizacja otrzymała darowiznę od firmy lub osoby fizycznej, jednakże tylko wtedy, kiedy pojedyncza kwota darowizny jest większa niż 15 tys. złotych lub jeśli suma wszystkich darowizn w danym roku przekracza 35 tys.

W tym formularzu organizacje wypełniają cześć C – czyli informacje o otrzymanych darowiznach.

Dokument CIT-8 należy złożyć, nawet gdy Organizacja w ubiegłym roku nie osiągnęła żadnych dochodów lub dochodów podlegających opodatkowaniu – wtedy w deklaracji CIT-8 wpisujemy same zera.

Podpis na formularzach

Na formularzach powinny podpisać się osoby uprawnione statutem do reprezentowania Organizacji oraz osoby odpowiedzialne za obliczanie podatku (księgowi, biura rachunkowe).

Wysyłka CIT do urzędu skarbowego

CIT należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Organizacji. Obecnie istnieje obowiązek elektronicznego wysłania zeznania do urzędu – należy tego dokonać z użyciem płatnego podpisu elektronicznego.

Zeznanie CIT można złożyć osobiście (listem lub osobiście), tylko wtedy, gdy Organizacja liczyła w ubiegłym roku co najwyżej 5 osób, za które rozliczała PIT-y, i jeśli Organizacja nie była obsługiwana przez biuro rachunkowe.

Termin przechowywania dokumentów

Dokumenty, a także potwierdzenie złożenia deklaracji należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie.