O projekcie

Innowacyjny system rozliczeń PIT

W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują bezpłatny i dostosowany do potrzeb, innowacyjny program do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki. W programie znajduje się herb jednostki samorządowej oraz krótka charakterystyka, opis korzyści wynikających ze wspierania lokalnego samorządu a także sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres z danej lokalizacji. Jednak przede wszystkim spersonalizowana wersja programu PIT zachęca użytkowników do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego. Każda z jednostek samorządowych biorących udział w projekcie otrzymuje od IWOP specjalnie przygotowane narzędzia promocji 1%, w tym banery/przyciski do umieszczenia na stronach internetowych i w stopkach e-maili, które można powielać bez ograniczeń i w dowolnej formie.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Korzyści finansowe, wizerunkowe i społeczne

Projekt „Wspieraj lokalnie” jest skierowany do samorządów, które chciałyby efektywnie połączyć kampanię lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia:

  • bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku dochodowego;
  • zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1% podatku dochodowego;
  • zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania;
  • wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego;
  • realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
  • budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność;
  • zwiększenie świadomości 1% podatku dochodowego jako metody finansowania lokalnych OPP.

Obowiązki jednostki samorządu terytorialnego i OPP

Udział w projekcie wymaga minimalnego zaangażowania ze strony jednostki samorządu terytorialnego – ogranicza się do udostępnienia treści promujących lokalizację, zweryfikowania listy lokalnie działających organizacji oraz umieszczenia na stronach internetowych odnośników do indywidualnej wersji programu. Dodatkowo samorządy, mając na uwadze powodzenie kampanii 1%, mogą propagować projekt wśród organizacji pozarządowych oraz mieszkańców w danej lokalizacji. Organizacje pozarządowe, które zgłasza samorząd, nie muszą angażować się w działania związane z projektem. Warto jednak, aby uzupełniły informacje o swojej działalności w internetowym katalogu projektu „Wspieraj lokalnie”, dzięki czemu będą bardziej atrakcyjnie reprezentowane wsystemie rozliczania PIT przygotowanym dla lokalnego samorządu.

Statut IWOP
Zdjęcie sekcji narzedzia i usługi

Brak zobowiązań finansowych

Uczestnictwo w projekcie oraz program do rozliczeń PIT są bezpłatne zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, jak i podatników.